Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Từ điển tiếng anh

*
*
*

Từ điển Anh Việt.English-Vietnamese Dictionary

Từ điển Anh - Việt

Từ điển Việt - Anh

Từ điển Nga - Việt

Từ điển Việt - Nga

Từ điển Lào - Việt

Từ điển Việt - Lào

Tra cứu giúp từ điển WordNet, từ điển Collocation. Tra cứu vớt nghữ pháp

Bạn bao gồm thể thiết lập app phần mềm từ điển trên Windows nhằm tra tự điển dễ dàng khi hiểu văn bản trên Word, PDF, Website, Game, Video... Xem phía dẫn.

dictionary

dictionary /"dikʃənəri/ danh từ
trường đoản cú điển a walking (living) dictionary: tự điển sống, tín đồ học rộng lớn biết những (định ngữ) có đặc điểm từ điển, có đặc thù sách vở a dictionary style: văn sách vở và giấy tờ dictionary English: giờ đồng hồ Anh sách vở
thư mục
contents dictionary entry : điểm vào thư mục công tác
từ điển
IRDS (information resource dictionary system) : hệ thống từ điển tài nguyên thông tin
automatic dictionary : trường đoản cú điển tự động hóa
composite external symbol dictionary : trường đoản cú điển ký hiệu ngoài phối kết hợp
composite external symbol dictionary (CESD) : trường đoản cú điển cam kết hiệu ngoài tinh vi
computer dictionary : từ điển máy tính
descriptor dictionary : trường đoản cú điển miêu tả
dictionary code : mã trường đoản cú điển
dictionary order : thiết bị tự từ điển
electronic commerce dictionary : từ điển năng lượng điện tử
external symbol dictionary : tự điển cam kết kiệu quanh đó
frequency dictionary : tự điển tần suất
information resource dictionary (IRD) : tự điển nguồn tin tức
information resource dictionary schema : sơ đồ gia dụng từ điển nguồn tin tức
information resource dictionary system (IRDS) : khối hệ thống từ điển tài nguyên tin tức
integrated data dictionary : tự điển tài liệu tích hợp
machine dictionary : từ điển vật dụng
main dictionary : từ điển chủ yếu
mechanical dictionary : trường đoản cú điển cơ giới
relocation dictionary : tự điển đưa vị
relocation dictionary : trường đoản cú điển gửi vị trí
relocation dictionary : từ bỏ điển xác định lại
relocation dictionary : từ điển tái định vị
reverse code dictionary : từ bỏ điền mã ngược
Lĩnh vực: điện
sách thuật ngữ
information source dictionary
từ điểm nguồn thông tin

Xem thêm: Quản Lý Nhà Sách Tiến Thọ Xuân Thủy, 36 Xuân Thủy

*

*

*

dictionary

dictionary noun

ADJ. comprehensive, good | electronic, online | picture | pocket | English, French, etc. | English/French, French/English, etc. | bilingual, monolingual | learner"s, native-speaker | standard | specialist, technical | collocation, etymological, historical, pronunciation | biographical, encyclopedic, medical I decided khổng lồ consult a medical dictionary.

VERB + DICTIONARY consult, look sth up in, use If you don"t know the meaning of a word, look it up in the dictionary. Teaching children how khổng lồ use dictionaries | compile, write | edit | publish