*

Menu chính

ra mắt thông tin tài nguyên vừa lòng tác thế giới Văn bạn dạng dịch vụ thương mại công
*

Giám đốc: Nguyễn quang đãng Lộc

Vị trí với chức năng

1. Trung trung ương Thông tin, lưu trữ và tập san địa hóa học là đơn vị sự nghiệp công lập trực ở trong Tổng viên Địa chất và tài nguyên Việt phái nam (sau đây gọi tắt là Tổng cục), có tác dụng xây dựng, thống trị lưu trữ, thông tin, tài liệu và tủ sách địa chất, khoáng sản; biên tập, xuất phiên bản và chế tạo tạp chí và những ấn phẩm về địa chất.

Bạn đang xem: Trung tâm thông tin lưu trữ địa chất

2. Trung vai trung phong Thông tin, lưu trữ và tập san địa chất là đối chọi vị dự trù cấp III, có tư giải pháp pháp nhân, gồm con vệt và tài khoản riêng, được mở thông tin tài khoản tại Kho bạc tình Nhà nước và ngân hàng theo luật của pháp luật; trụ sở tại tp Hà Nội.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Tổng viên trưởng kế hoạch dài hạn, trung hạn, thường niên của Trung tâm; những chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ trình độ của Trung tâm; tổ chức thực hiện sau thời điểm được phê duyệt.

2. Kiểm tra, thu nhận, lưu trữ, bảo quản các tài liệu địa hóa học được nộp tàng trữ theo quy định; lập planer điều tra, thu thập dữ liệu về địa chất, tài nguyên và tổ chức thực hiện sau khoản thời gian được phê duyệt; chủ trì kiểm tra, gợi ý việc lưu trữ tài liệu địa khoáng chất sản ở những đơn vị trực trực thuộc Tổng cục theo phân công của Tổng viên trưởng.

3. Thiết kế và quản lý cơ sở dữ liệu nước nhà về địa chất, khoáng sản; tổ chức triển khai mạng lưới thông tin ship hàng công tác quản lí lý, nghiên cứu, khảo sát cơ bạn dạng địa chất về khoáng sản, vận động khoáng sản với di sản địa chất, bảo đảm địa chất, mạng lưới công viên địa chất.

4. Nghiên cứu và tổ chức triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thống trị nhà nước về khoáng sản, khảo sát cơ phiên bản địa chất về tài nguyên và chuyển động khoáng sản; vận dụng khoa học technology trong việc bảo quản, phục chế tài liệu, bốn liệu.

5. Biên soạn, biên tập, xuất phiên bản và phát hành các loại bạn dạng đồ địa chất khoáng sản quốc gia, các ấn phẩm thông tin khoa học và technology định kỳ cùng không định kỳ; các sách siêng khảo về địa hóa học và khoáng sản theo chương trình, planer đã được phê duyệt.

6. Cai quản lý, bảo vệ bình yên kho lưu trữ tài liệu địa chất; cung cấp tài liệu địa chất, tài nguyên theo yêu ước của Tổng cục trưởng với theo luật pháp của pháp luật.

7. Thực hiện cơ chế thu, nộp, cai quản lý, áp dụng phí khai quật và áp dụng tài liệu địa dưỡng chất sản.

8. Cai quản lý, vận hành và khai quật thư viện địa chất.

9. Thông tin, tuyên truyền về các hoạt động vui chơi của ngành địa chất và khoáng sản; nâng cao nhận thức xã hội về địa chất, khoáng sản; tổ chức những diễn bọn trao đổi khoa học, lý luận, nghiệp vụ và trong thực tế về địa chất và khoáng sản. Giới thiệu, phổ cập các tác dụng nghiên cứu công nghệ và công nghệ, khảo sát cơ phiên bản địa hóa học về khoáng sản, thăm dò, khai thác, bào chế khoáng sản; tài chính địa chất, nguyên liệu khoáng; tay nghề công tác quản lí lý, thực hiện và bảo đảm tài nguyên tài nguyên trong và ngoài nước.

11. Tham gia xây dựng những văn bạn dạng quy phạm pháp luật về cai quản lý, bảo vệ tài liệu, thông tin, lưu trữ; quy trình, quy phạm, định mức kinh tế kỹ thuật về thông tin, lưu trữ địa chất.

12. Gia nhập tính tiền trả trả giá thành sử dụng số liệu, thông tin về hiệu quả điều tra, dò xét khoáng sản của phòng nước;

13. Tổ chức tiến hành các khóa đào tạo và tu dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức theo planer Tổng viên giao.

14. Tiến hành các chuyển động tư vấn, dịch vụ, bao gồm: nghiên cứu khoa học, thông tin, lưu lại trữ, in ấn, xuất bạn dạng chuyên khảo, siêng san, tài liệu tham khảo; đăng tin quảng cáo, công nghệ thông tin, chuyển giao công nghệ lĩnh vực địa chất, khoáng sản và các dịch vụ không giống theo cách thức của pháp luật.

15. Triển khai các hoạt động hợp tác nước ngoài về địa chất và tài nguyên theo phân công của Tổng viên trưởng.

16. Tổ chức các sự khiếu nại về địa hóa học và tài nguyên theo cắt cử của Tổng cục trưởng; kết nối và cải cách và phát triển mạng lưới cộng tác viên vào và ko kể nước; tổ chức đào tạo, tu dưỡng đội ngũ phóng viên, biên tập viên và hiệp tác viên theo nguyên lý của pháp luật

17. Thực hiện cải cách hành bao gồm theo chương trình, kế hoạch cách tân hành chính của Tổng viên và phân công của Tổng viên trưởng.

18. Cai quản tổ chức, viên chức, tín đồ lao động, tài chính, gia tài thuộc Trung chổ chính giữa theo phân cấp cho của Tổng cục; triển khai trách nhiệm của solo vị dự trù cấp III theo công cụ của pháp luật.

Xem thêm: Diễn Viên Tú Vi - Tiểu Sử, Đời Tư, Sự Nghiệp Của Nữ Diễn Viên

19. Thống kê, báo cáo định kỳ và thốt nhiên xuất tình hình triển khai nhiệm vụ được giao.

20. Thực hiện các nhiệm vụ khác vì Tổng cục trưởng giao.

Lãnh đạo Trung tâm

1. Chỉ huy Trung trung tâm Thông tin, tàng trữ và tập san địa chất có Giám đốc và không quá 02 Phó giám đốc.

2. Giám đốc Trung trọng điểm Thông tin, lưu trữ và tập san địa chất chịu trách nhiệm trước Tổng viên trưởng và trước pháp luật về mọi buổi giao lưu của Trung tâm; phương tiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức cơ cấu tổ chức của những đơn vị trực ở trong Trung tâm sau thời điểm có chủ kiến thẩm định của Tổng cục; phát hành các quy chế, qui định nội cỗ của 1-1 vị.

3. Phó giám đốc Trung trung khu Thông tin, lưu trữ và tạp chí địa hóa học giúp bài toán Giám đốc, chịu trách nhiệm trước giám đốc và trước điều khoản về nghành nghề dịch vụ công tác được người đứng đầu phân công.

Cơ cấu tổ chức

1. Văn phòng.

2. Phòng chiến lược - Tài chính.

3. Chống Tiếp nhận, tích lũy và xử lý dữ liệu địa chất.

4. Phòng tàng trữ và tủ sách địa chất.

5. Phòng technology và thông tin địa chất.

6. Tập san Địa chất.

Tạp chí Địa chất tất cả con dấu, hạch toán nhờ vào và được mở tài khoản tại bank theo quy định.

Dịch vụ

- cung cấp tài liệu địa khoáng chất sản

- Tổng đúng theo tài liệu địa dưỡng chất sản

- cách xử lý tài tài liệu địa chất khoáng sản

- Xây dựng áp dụng CNTT: cơ sở Dữ liệu, GIS,Hợp tác Quốc tế

Trung chổ chính giữa có mối quan hệ và năng lực về các chuyển động với những tổ chức trong và không tính nước về các nghành nghề thông tin tứ liệu địa hóa học và xử trí dữ liệu: GEPINFORM, COGEODOC, CIFEG, CCOP, UNDP, UNESCAP, BRGM những Sở địa chất những nước Pháp, Mỹ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Lào, Cămpuchia, Thái Lan, Trung Quốc, Indonesia, Malaisia, Philipin, Anh, Bỉ, Hà Lan,...

Lịch sử hình thành

- tin tức tư liệu địa chất, khoáng sản

- Ứng dụng tin học tập trong địa chất, khoáng sản

- Xuất bản tài liệu địa chất, khoáng sản: Tạp chí, bản đồ, sách chăm khảo

- Lập báo cáo đầu tư, chi phí khả thi, thiết kế, triển khai các dự án điều tra, tiến công giá,thăm dò khoáng sản