Tôi đang vướng mắc về vấn đề đk thuế. Tôi ý muốn hỏi chủng loại tờ khai đk thuế (Dùng cho người phụ ở trong của cá thể có thu nhập cá nhân từ tiền lương, chi phí công) như thế nào? Tôi bị mất giấy ghi nhận đăng cam kết thuế thì cấp lại như vậy nào? Xin cảm ơn!
*
Nội dung bao gồm

Mẫu tờ khai đăng ký thuế (Dùng cho tất cả những người phụ nằm trong của cá thể có thu nhập từ tiền lương, chi phí công) như thế nào?

Theo hiện tượng tại điểm b khoản 10 Điều 7 Thông tứ 105/2020/TT-BTC mức sử dụng như sau:

Trường hợp cá nhân không ủy quyền mang lại cơ quan đưa ra trả thu nhập đăng ký thuế cho người phụ thuộc, nộp hồ sơ đk thuế mang lại cơ quan liêu thuế khớp ứng theo cơ chế tại Khoản 9 Điều này. Hồ sơ đk thuế gồm:

- Tờ khai đk thuế mẫu số 20-ĐK-TCT phát hành kèm theo Thông tứ này;

- bạn dạng sao Thẻ căn cước công dân hoặc bản sao Giấy minh chứng nhân dân còn hiệu lực đối với người dựa vào có quốc tịch nước ta từ đầy đủ 14 tuổi trở lên; phiên bản sao Giấy khai sinh hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực so với người nhờ vào có quốc tịch vn dưới 14 tuổi; bạn dạng sao Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người phụ thuộc là người dân có quốc tịch quốc tế hoặc người dân có quốc tịch vn sinh sống tại nước ngoài.

Theo luật pháp mẫu số 20-ĐK-TCT Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC thì thì mẫu mã tờ khai đăng ký thuế (dùng cho tất cả những người phụ ở trong của cá nhân có thu nhập từ chi phí lương, chi phí công) như sau:

Bài viết liên quan