*

Mẫu CC01 - mẫu mã Tờ khai Căn cước công dân được phát hành kèm theo Thông tứ 41/2019/TT-BCA.

Bạn đang xem: Tờ khai căn cước công dân

1. Đối tượng thay đổi thẻ căn cước đính thêm chip

Công dân nước ta từ đầy đủ 14 tuổi trở lên trên làm giấy tờ thủ tục cấp, đổi, cung cấp lại thẻ Căn cước công dân.

Công an các đơn vị, địa phương.

Các cơ quan, tổ chức, cá thể có tương quan đến việc sản xuất, cung cấp và làm chủ thẻ Căn cước công dân.

2. Chủng loại tờ khai căn cước công dân - chủng loại CC01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do - Hạnh phúc

-------------------

TỜ KHAI CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

1. Họ, chữ đệm và tên(1): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Họ, chữ đệm và tên gọi khác (nếu có)(1):. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Ngày, tháng, năm sinh:……./……./…….; 4. Nam nữ (Nam/nữ): . . . . . . . . . . . . .

5. Số CMND/CCCD (2):

6. Dân tộc:…………; 7. Tôn giáo:………….……… 8. Quốc tịch: ………………

9. Chứng trạng hôn nhân:…………………… 10. đội máu (nếu có):……………

11. Nơi đăng ký khai sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Quê quán: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. Vị trí thường trú: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14. Vị trí ở hiện nay tại:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15. Nghề nghiệp:………………… 16. Trình độ chuyên môn học vấn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17. Họ, chữ đệm và tên của cha(1):…………………….…… Quốc tịch:…………..

Số CCCD/CMND(*):

18. Họ, chữ đệm cùng tên của mẹ(1):…………………… Quốc tịch:…………..

Số CCCD/CMND(*):

19. Họ, chữ đệm cùng tên của vợ (chồng) (1):………… Quốc tịch:………….

Số CCCD/CMND(*):

20. Họ, chữ đệm và tên của tín đồ ĐDHP (1):…….… Quốc tịch:………

Số CCCD/CMND(*):

21. Họ, chữ đệm và tên của nhà hộ(1): . . . . . . . . . . . .

Số CCCD/CMND(*):

Quan hệ với công ty hộ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22. Yêu mong của công dân:

- Cấp, đổi, cung cấp lại thẻ Căn cước công dân:……………….

- gửi phát thẻ CCCD đến địa chỉ cửa hàng của công dân (có/không): . . . . . . . . . . . .

Địa chỉ nhận:………………………… Số điện thoại:…………

Tôi xin cam đoan những tin tức kê khai bên trên là đúng sự thật./.

Xem thêm: Máy Cảnh Báo Bắn Tốc Độ Csgt Tốt Nhất 9/2022, Máy Quét Phát Hiện Súng, Bắn Tốc Độ

(3) (MÃ VẠCH 2 CHIỀU)

(Mã tờ khai kê khai trực tuyến)

(4) thời hạn hẹn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tại:

...., ngày …tháng… năm…

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ bọn họ tên)

KẾT QUẢ XÁC MINH

Đội Tàng thư căn cước công dân - Phòng cảnh sát QLHC về TTXH trả lời kết quả đối chiếu, xác minh với hồ sơ gốc (có hoặc không tồn tại hồ sơ gốc, nếu tất cả hồ sơ nơi bắt đầu thì bao gồm nội dung gì không giống với tờ khai CCCD hoặc Phiếu thu nhận tin tức CCCD kèm theo?)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

………., ngày………. Tháng…….. Năm………

………………………………………………...(5)

Cán bộ tra cứu

(Ký, ghi rõ bọn họ tên)

Ghi chú:

- (1): Ghi chữ in hoa đầy đủ dấu.

- (2): Ghi số CMND/CCCD vẫn được cung cấp lần sớm nhất (nếu là CMND bao gồm 9 số thì 3 ô cuối gạch men chéo).

- (3) và (4): thực hiện trong kê khai trực tuyến;

- (5): Đội trưởng Đội Tàng thư căn cước công dân Phòng công an QLHC về TTXH.

- (*): Không buộc phải công dân cần kê khai.

- CCCD là viết tắt của Căn cước công dân; CMND là viết tắt của chứng minh nhân dân; ĐDHP là viết tắt của thay mặt đại diện hợp pháp./.

Mẫu CC01 - chủng loại Tờ khai Căn cước công dân.

3. Hướng dẫn chi tiết cách điền Tờ khai Căn cước công dân

Để điền đúng và chính xác các tin tức trên tờ khai CCCD lúc điền tờ khai cần lưu ý các mục như sau:

Lưu ý về các mục được đánh dấu:

- Mục ghi lại (1): Ghi chữ in hoa đầy đủ dấu.

- Mục đánh dấu (2): Ghi số CMND/CCCD vẫn được cấp lần sớm nhất (nếu là CMND có 9 số thì 3 ô cuối gạch ốp chéo).

- Mục lưu lại (3) cùng (4): sử dụng trong kê khai trực tuyến;

- Mục đánh dấu (5): Đội trưởng Đội Tàng thư căn cước công dân Phòng công an QLHC về TTXH.

- Mục khắc ghi (*): Không yêu cầu công dân phải kê khai.

- CCCD là viết tắt của Căn cước công dân; CMND là viết tắt của chứng tỏ nhân dân; ĐDHP là viết tắt của thay mặt đại diện hợp pháp./.

Lưu ý khác:

- Tại những mục “Họ, chữ đệm với tên”, “Họ, chữ đệm và tên gọi khác”: ghi không thiếu thốn họ, chữ đệm và tên theo giấy khai sinh; chữ in hoa đầy đủ dấu. Chỉ ghi họ, tên gọi khác nếu trong giấy khai sinh có họ và tên gọi khác;

- tại mục “Ngày, tháng, năm sinh”: ghi ngày, tháng, năm sinh của công dân. Ngày sinh ghi 02 chữ số; năm sinh ghi đủ bốn chữ số. Đối với tháng sinh từ thời điểm tháng 3 đến tháng 9 ghi 01 chữ số, các tháng sinh còn lại ghi 02 chữ số;

- trên mục "Số CMND/CCCD": ghi rõ số CMND/CCCD sẽ được cấp cho lần gần nhất (nếu là CMND bao gồm 9 số thì 3 ô cuối gạch men chéo).

- tại mục “Dân tộc”, “Tôn giáo”, “Quốc tịch”: ghi theo như trong giấy tờ khai sinh hoặc giấy tờ chứng nhấn dân tộc, tôn giáo, quốc tịch của cơ quan có thẩm quyền;

- trên mục “Nhóm máu” (nếu có): ghi theo bạn dạng kết luận về xét nghiệm xác minh nhóm ngày tiết của công dân, nếu không tồn tại thì vứt trống.

- trên mục “Nơi đăng ký khai sinh”: ghi không thiếu địa danh hành bao gồm cấp xã, cung cấp huyện, cấp cho tỉnh khu vực đã cấp thủ tục khai sinh đến công dân. Trường hợp địa danh hành thiết yếu có sự thay đổi ghi tên địa điểm hành chủ yếu mới đang được đổi khác theo giải pháp của pháp luật;

- trên mục “Quê quán”: ghi địa danh hành thiết yếu cấp xã, cung cấp huyện, cung cấp tỉnh theo giấy khai sinh, sổ hộ khẩu. Trường thích hợp các sách vở và giấy tờ đó không ghi khá đầy đủ địa danh hành chủ yếu theo cung cấp xã, cấp cho huyện, cấp cho tỉnh thì ghi địa điểm hành thiết yếu theo sách vở và giấy tờ đó. Trường hợp địa điểm hành bao gồm có sự biến đổi thì ghi theo địa danh hành chính mới đang được thay đổi theo quy định;

- Mục “Nơi thường xuyên trú”: ghi đầy đủ, đúng mực theo sổ hộ khẩu. Trường thích hợp công dân kiến nghị cấp, đổi, cấp cho lại thẻ Căn cước công dân trong biên chế chấp thuận của Quân team nhân dân, Công an nhân dân vẫn ở triệu tập trong doanh trại, nhà ở tập thể ghi theo giấy reviews của cơ quan, đơn vị chức năng cấp mang lại công dân;

- tại mục “Nơi ở hiện nay tại”: ghi đầy đủ, rõ ràng, chính xác nơi ở bây giờ của công dân theo máy tự số nhà, con đường phố; thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc; xã/phường/thị trấn; quận/huyện/thị xã/thành phố nằm trong tỉnh; tỉnh/thành phố trực trực thuộc Trung ương;

*

Cán bộ hướng dẫn điền Tờ khai thẻ Căn cước công dân cho tất cả những người dân.

- Mục “Nghề nghiệp”: ghi rõ nghề nghiệp và công việc đang làm, trường vừa lòng là quân nhân đã tại ngũ thì để trống. Mục “Trình độ học tập vấn”: ghi rõ trình độ chuyên môn học vấn cao nhất (tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng, trung cấp, tốt nghiệp trung học phổ thông, tốt nghiệp trung học cơ sở...);

- các mục 17, 18, 19, 20, 21: ghi tương đối đầy đủ họ, chữ đệm, tên; quốc tịch; số Căn cước công dân hoặc chứng tỏ nhân dân vào các mục khớp ứng trong biểu mẫu mã (nếu có);

Lưu mục yêu mong của công dân:

- “Chuyển phát bằng đường bưu điện cho tận tay công dân”: trường vừa lòng công dân cấp, đổi, cung cấp lại thẻ Căn cước công dân tất cả yêu cầu chuyển phạt trả bằng đường bưu năng lượng điện ghi tất cả và ghi đầy đủ địa chỉ, số smartphone của công dân, nếu không tồn tại yêu ước thì ghi không;

- “Cấp, đổi, cấp cho lại thẻ Căn cước công dân”: đối với các trường hợp cấp cho lần đầu thì ghi cung cấp mới; đối với các trường phù hợp hư hỏng, không còn thời hạn hoặc tất cả sự thay đổi thông tin vào thẻ Căn cước công dân thì ghi cung cấp đổi; đối với các trường phù hợp mất thì ghi cấp cho lại;

+ “Xác thừa nhận số minh chứng nhân dân”: trường phù hợp công dân cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân có yêu cầu xác nhận số minh chứng nhân dân 9 số thì ghi có, nếu không có yêu mong thì ghi không;

- Mục “Ngày....tháng……..năm……”: ghi rõ ngày, tháng, năm công dân khai tờ khai cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.

- Mục "MÃ VẠCH nhị CHIỀU", "Thời gian hẹn", "Tại": chỉ áp dụng so với trường hợp khai trực tuyến, trong đó:

+ Phần mã vạch hai chiều mã hóa tổng thể thông tin nhân thân của công dân và các thông tin phục vụ cai quản trên Tờ khai Căn cước công dân trực tuyến.

+ Mục "Thời gian hẹn": Công dân đăng ký ngày cụ thể đến cơ quan cai quản căn cước công dân làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân;

+ Mục "Tại": ghi tên cơ quan thống trị căn cước công dân cơ mà công dân đăng ký đến làm thủ tục cấp, đổi, cung cấp lại thẻ Căn cước công dân.

- Mục "Kết trái xác minh”: (công dân ko ghi mục này).