Một quả đât bí ẩn, một nhân loại không khi nào thuộc về bạn, một quả đât phiêu lưu đầy cam go bất ngờ nơi mà những mối quan hệ Tình yêu, quyền lực tối cao và Thù hận đan xen!Hải Băng- một cô bé băng lãnh, cạnh tranh hiểu. Một đôi mắt màu nâu sương trong veo. Một khuôn mặt thuần khiết với đầy hấp lực. Một trái tim nhưng nước đôi mắt đã có tác dụng đóng thành băng, khiến người ta đề xuất "Say! ngay lập tức từ ánh nhìn đầu tiên".


- Choose -Thiên thần bóng buổi tối (Black - Angel)- thiên thần bóng về tối - Chương 01- cục cưng bóng buổi tối - Chương 02- thiên thần bóng tối - Chương 03- cục cưng bóng về tối - Chương 04- cục cưng bóng tối - Chương 05- cục cưng bóng về tối - Chương 06- thiên thần bóng buổi tối - Chương 07- cục cưng bóng về tối - Chương 08- thiên thần bóng tối - Chương 09- thiên thần bóng về tối - Chương 10- thiên thần bóng tối - Chương 11- cục cưng bóng tối - Chương 12- thiên thần bóng buổi tối - Chương 13- cục cưng bóng về tối - Chương 14- cục cưng bóng về tối - Chương 15- thiên thần bóng về tối - Chương 16- cục cưng bóng tối - Chương 17- cục cưng bóng về tối - Chương 18- cục cưng bóng về tối - Chương 19- thiên thần bóng buổi tối - Chương 20- cục cưng bóng tối - Chương 21- thiên thần bóng về tối - Chương 22- thiên thần bóng buổi tối - Chương 23- thiên thần bóng về tối - Chương 24- thiên thần bóng về tối - Chương 25- cục cưng bóng buổi tối - Chương 26- cục cưng bóng về tối - Chương 27- cục cưng bóng tối - Chương 28- cục cưng bóng tối - Chương 29- cục cưng bóng về tối - Chương 30- cục cưng bóng về tối - Chương 31- cục cưng bóng buổi tối - Chương 32- thiên thần bóng buổi tối - Chương 33- thiên thần bóng về tối - Chương 34- thiên thần bóng buổi tối - Chương 35- thiên thần bóng buổi tối - Chương 36- cục cưng bóng về tối - Chương 37 phần 1- cục cưng bóng buổi tối - Chương 37 phần 2- thiên thần bóng tối - Chương 38- thiên thần bóng về tối - Chương 39- thiên thần bóng tối - Chương 40- thiên thần bóng buổi tối - Chương 41- cục cưng bóng buổi tối - Chương 42- thiên thần bóng về tối - Chương 43- cục cưng bóng về tối - Chương 44- cục cưng bóng buổi tối - Chương 45- cục cưng bóng tối - Chương 46- cục cưng bóng buổi tối - Chương 47- cục cưng bóng buổi tối - Chương 48- thiên thần bóng về tối - Chương 49- cục cưng bóng tối - Chương 50- thiên thần bóng buổi tối - Chương 51- cục cưng bóng buổi tối - Chương 52- thiên thần bóng tối - Chương 53- thiên thần bóng về tối - Chương 54- cục cưng bóng về tối - Chương 55- cục cưng bóng về tối - Chương 56- thiên thần bóng buổi tối - Chương 57- cục cưng bóng buổi tối - Chương 58- thiên thần bóng tối - Chương 59- cục cưng bóng buổi tối - Chương 60- cục cưng bóng tối - nước ngoài truyện 1 - 2- cục cưng bóng về tối - nước ngoài truyện 3 - Phần 1- thiên thần bóng buổi tối - nước ngoài truyện 3 - Phần 2 (Hết)

Tiếp nhận bạn dạng thảo