Giải thích lý do ở ống thử 2 lại lộ diện kết tủa trắng?

June 30, 2017Hóa học 11, chất hóa học 9, Hóa học cùng cuộc sống, HS Lê Hồng Phong, Tài liệu, nghiên cứu hóa học, Thí nghiệm hóa học 10, Thí nghiệm chất hóa học 11, Thí nghiệm chất hóa học 9, clip OnlineComments Off on phân tích và lý giải tại sao nghỉ ngơi ống nghiệm 2 lại mở ra kết tủa trắng?


Bạn đang xem: Bộ Sưu Tập Ảnh Các Thí Nghiệm Hóa Học 9 Bài 14

*

This nghiệm: na + dd MgCl2 (VQLHP)

September 25, 2016HS Lê Hồng Phong, Ôn thi đại học, thể nghiệm hóa học, Thí nghiệm hóa học 10, Thí nghiệm chất hóa học 11, Thí nghiệm chất hóa học 12, Thí nghiệm hóa học 9, video clip OnlineComments Off on This nghiệm: mãng cầu + dd MgCl2 (VQLHP)


Thí nghiệm: mãng cầu + dd CuSO4 (VQLHP)

September 25, 2016HS Lê Hồng Phong, Ôn thi đại học, phân tách hóa học, Thí nghiệm hóa học 10, Thí nghiệm chất hóa học 11, Thí nghiệm chất hóa học 12, Thí nghiệm chất hóa học 9, video clip OnlineComments Off on Thí nghiệm: mãng cầu + dd CuSO4 (VQLHP)


Thí nghiệm: na + dd FeCl2 (VQLHP)

September 25, 2016HS Lê Hồng Phong, Ôn thi đại học, thể nghiệm hóa học, Thí nghiệm chất hóa học 10, Thí nghiệm chất hóa học 11, Thí nghiệm hóa học 12, Thí nghiệm chất hóa học 9, clip OnlineComments Off on Thí nghiệm: na + dd FeCl2 (VQLHP)


Xem thêm: Mệnh Thổ Hợp Với Mệnh Gì - Tính Cách Mệnh Thổ, Hợp Mệnh Gì

Thí nghiệm: mãng cầu + dd ZnCl2 (VQLHP)

September 25, 2016HS Lê Hồng Phong, Ôn thi đại học, thử nghiệm hóa học, Thí nghiệm hóa học 10, Thí nghiệm hóa học 11, Thí nghiệm hóa học 12, Thí nghiệm hóa học 9, đoạn clip OnlineComments Off on Thí nghiệm: na + dd ZnCl2 (VQLHP)


Thí nghiệm: mãng cầu + dd FeCl3 (VQLHP)

September 25, 2016HS Lê Hồng Phong, Ôn thi đại học, phân tách hóa học, Thí nghiệm chất hóa học 10, Thí nghiệm hóa học 11, Thí nghiệm hóa học 12, Thí nghiệm hóa học 9, đoạn clip OnlineComments Off on Thí nghiệm: mãng cầu + dd FeCl3 (VQLHP)


Thí nghiệm: na + dd AlCl3 (VQLHP)

September 25, 2016HS Lê Hồng Phong, Ôn thi đại học, phân tách hóa học, Thí nghiệm chất hóa học 10, Thí nghiệm hóa học 11, Thí nghiệm chất hóa học 12, Thí nghiệm chất hóa học 9, đoạn clip OnlineComments Off on Thí nghiệm: na + dd AlCl3 (VQLHP)


Thí nghiệm: mãng cầu + H2O – VQLHP

September 25, 2016HS Lê Hồng Phong, phân tách hóa học, Thí nghiệm hóa học 12, Thí nghiệm chất hóa học 8, Thí nghiệm hóa học 9, đoạn phim OnlineComments Off on Thí nghiệm: na + H2O – VQLHP


Thí nghiệm: HCl + Mg(OH)2 – VQLHP

September 24, 2016HS Lê Hồng Phong, thí điểm hóa học, Thí nghiệm hóa học 10, Thí nghiệm chất hóa học 11, Thí nghiệm chất hóa học 12, Thí nghiệm chất hóa học 9, clip OnlineComments Off on Thí nghiệm: HCl + Mg(OH)2 – VQLHP


Thí nghiệm: HCl + Cu(OH)2 (VQLHP)

September 24, 2016HS Lê Hồng Phong, phân tích hóa học, Thí nghiệm hóa học 10, Thí nghiệm chất hóa học 11, Thí nghiệm hóa học 12, Thí nghiệm chất hóa học 9, video clip OnlineComments Off on Thí nghiệm: HCl + Cu(OH)2 (VQLHP)