Xin chào, tôi có một thắc mắc mong được giải đáp: Tôi mới vừa làm việc tại cơ quan nhà nước, hôm nay trưởng phòng yêu cầu tôi soạn một báo cáo. Cho tôi hỏi khi soạn báo cáo phải đáp ứng về mẫu chữ và cách trình bày thể thức như thế nào? Xin cảm ơn!

*

Nội dung chính

Có những loại văn bản hành chính nào?

Căn cứ Điều 7 Nghị định 30/2020/NĐ-CP quy định các loại văn bản hành chính sau:

Văn bản hành chính gồm các loại văn bản sau: Nghị quyết (cá biệt), quyết định (cá biệt), chỉ thị, quy chế, quy định, thông cáo, thông báo, hướng dẫn, chương trình, kế hoạch, phương án, đề án, dự án, báo cáo, biên bản, tờ trình, hợp đồng, công văn, công điện, bản ghi nhớ, bản thỏa thuận, giấy ủy quyền, giấy mời, giấy giới thiệu, giấy nghỉ phép, phiếu gửi, phiếu chuyển, phiếu báo, thư công.

Đang xem: Thể thức soạn thảo văn bản

Thể thức văn bản hành chính bao gồm những nội dung nào?

Căn cứ Điều 8 Nghị định 30/2020/NĐ-CP quy định về thể thức như sau:

“Điều 8. Thể thức văn bản1. Thể thức văn bản là tập hợp các thành phần cấu thành văn bản, bao gồm những thành phần chính áp dụng đối với tất cả các loại văn bản và các thành phần bổ sung trong những trường hợp cụ thể hoặc đối với một số loại văn bản nhất định.2. Thể thức văn bản hành chính bao gồm các thành phần chínha) Quốc hiệu và Tiêu ngữ.b) Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.c) Số, ký hiệu của văn bản.d) Địa danh và thời gian ban hành văn bản.đ) Tên loại và trích yếu nội dung văn bản.e) Nội dung văn bản.

Xem thêm: Tất Cả Các Sản Phẩm Của Samsung Galaxy, Top 10 Điện Thoại Samsung Nào Tốt Nhất Hiện Nay

g) Chức vụ, họ tên và chữ ký của người có thẩm quyền.h) Dấu, chữ ký số của cơ quan, tổ chức.i) Nơi nhận.3. Ngoài các thành phần quy định tại khoản 2 Điều này, văn bản có thể bổ sung các thành phần kháca) Phụ lục.b) Dấu chỉ độ mật, mức độ khẩn, các chỉ dẫn về phạm vi lưu hành.c) Ký hiệu người soạn thảo văn bản và số lượng bản phát hành.

Xem thêm: Trường Đại Học Luật Tphcm Điểm Chuẩn Trường Đại Học Luật Tphcm Năm 2021

d) Địa chỉ cơ quan, tổ chức; thư điện tử; trang thông tin điện tử; số điện thoại; số Fax.4. Thể thức văn bản hành chính được thực hiện theo quy định tại Phụ lục I Nghị định này.”

*

Mẫu chữ và chi tiết cách trình bày thể thức văn bản hành chính theo quy định mới nhất như thế nào?

Quy định về mẫu chữ và chi tiết cách trình bày thể thức văn bản hành chính như thế nào?

Căn cứ Mục V Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP quy định mẫu chữ, cách trình bày thể thức văn bản hành chính như sau:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *