Excel đến dichvu4gviettel.com.vn 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel năm 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 xem thêm...Ít hơn

Bạn rất có thể có ưa thích cá nhân là hiển thị các giá trị bằng không trong một ô, hoặc chúng ta cũng có thể sử dụng bảng tính theo đúng tập hòa hợp tiêu chuẩn định dạng yêu cầu các bạn ẩn các giá trị bởi không. Có vài phương pháp để hiển thị hoặc ẩn những giá trị bởi không.

Bạn đang xem: Thay số 0 bằng dấu gạch trong excel


*

Đôi khi chúng ta không muốn những giá trị bằng không (0) hiện tại trên những trang tính, dịp khác chúng ta lại buộc phải hiển thị chúng. Mặc dầu việc ẩn hoặc hiện những số không là vì tiêu chuẩn chỉnh định dạng hay sở trường của bạn, luôn luôn có một số phương pháp để làm điều này.

Ẩn hoặc hiển thị tất cả các giá chỉ trị bằng không trên một trang tính

Bấm Tệp > Tùy chỉnh > Nâng cao.

Dưới Hiện những tùy chọn đến trang tính này, hãy chọn 1 trang tính, rồi thực hiện trong những thao tác sau:

Để hiển thị các giá trị bằng không (0) trong các ô, nên chọn lựa hộp kiểm Hiện số không trong những ô có mức giá trị bằng không.

Để hiển thị những giá trị bởi không (0) dưới dạng các ô trống, hãy vứt chọn vỏ hộp kiểm Hiện số không trong những ô có mức giá trị bởi không.

Ẩn các giá trị bởi không trong những ô sẽ chọn

Các đoạn này giúp ẩn các giá trị bằng không trong số ô vẫn chọn bằng cách dùng một định dạng số. Những giá trị ẩn chỉ mở ra trong thanh cách làm và không in ra. Nếu quý giá ở một trong những ô này gửi thành một giá trị khác không, thì giá bán trị này sẽ hiển thị trong ô và định dạng của chính nó sẽ tương tự như định dạng số thông thường.

Chọn hầu như ô bao gồm chứa những giá trị bởi không (0) mà bạn có nhu cầu ẩn.

Bạn rất có thể nhấn Ctrl+1 hoặc trên tab Trang đầu, nhấn vào Định dạng > Định dạng Ô.

*

Bấm Số > Tùy chỉnh.

Trong vỏ hộp Loại, nhập 0;-0;;
, rồi nhấp chuột OK.

Để hiển thị các giá trị ẩn:

Chọn các ô có các số không (0) bị ẩn.

Bạn rất có thể nhấn Ctrl+1 hoặc bên trên tab Trang đầu, nhấp chuột Định dạng > Định dạng Ô.

Bấm Số > Chung để vận dụng định dạng số mang định, rồi bấm OK.

Ẩn những giá trị bởi không do phương pháp trả về

Chọn ô tất cả chứa giá trị bởi không (0).

Trên tab Trang đầu, bấm chuột mũi tên không tính Định dạng bao gồm Điều kiện > luật lệ Tô sáng sủa Ô Bằng.

Trong hộp mặt trái, nhập 0.

Trong hộp mặt phải, nên lựa chọn Tùy chỉnh Định dạng.

Trong vỏ hộp Định dạng Ô, bấm chuột tab Phông.

Trong vỏ hộp Màu, chọn màu trắng, rồi bấm OK.

Hiển thị số không dưới dạng ô trống hoặc che dấu gạch nối

Dùng hàm IF để thực hiện thao tác làm việc này.

*

Dùng một công thức như vậy này nhằm trả về một ô trống khi cực hiếm là số không:

=IF(A2-A3=0,””,A2-A3)

Dưới đấy là cách đọc công thức. Nếu 0 là kết quả của (A2-A3), không hiển thị 0 – ko hiển thị gì (chỉ báo bằng dấu ngoặc kép “”). Nếu điều đó không đúng, hiển thị hiệu quả của A2-A3. Nếu như khách hàng không ý muốn ô trống mà muốn hiển thị một thứ nào đấy khác số 0, để một lốt gạch nối "-" hoặc một ký kết tự khác giữa những dấu ngoặc kép.

Ẩn những giá trị bằng không trong report PivotTable

Bấm vào report PivotTable.

Trên tab Phân tích, trong nhóm PivotTable, hãy bấm vào mũi tên cạnh bên Tùy chọn, rồi bấm Tùy chọn.

Bấm vào tab Bố trí và Định dạng, rồi tiến hành một hoặc nhiều làm việc sau:

Thay đổi biện pháp hiển thị lỗi chọn hộp kiểm Với các giá trị lỗi hiện dưới Định dạng. Trong hộp, hãy nhập giá trị bạn muốn hiển thị vắt cho lỗi. Để hiển thị những lỗi dưới dạng các ô trống, hãy xóa bỏ mọi ký tự vào hộp.

Thay đổi giải pháp hiển thị ô trống lựa chọn hộp kiểm Với ô trống hiện. Vào hộp, hãy nhập giá bán trị bạn muốn hiển thị trong những ô trống. Để hiển thị ô trống, xóa mọi cam kết tự vào hộp. Để hiển thị số không, hãy xóa hộp kiểm.

Đầu Trang


Đôi khi bạn không muốn những giá trị bởi không (0) hiện tại trên những trang tính, cơ hội khác chúng ta lại đề xuất hiển thị chúng. Mặc dù việc ẩn hoặc hiện các số không là vì tiêu chuẩn chỉnh định dạng hay sở thích của bạn, luôn có một số phương pháp để làm điều này.

Hiển thị hoặc ẩn toàn bộ các giá trị bởi không bên trên trang tính

Bấm Tệp > Tùy chỉnh > Nâng cao.

Dưới Hiện những tùy chọn mang lại trang tính này, hãy chọn 1 trang tính, rồi thực hiện trong những thao tác sau:

Để hiển thị các giá trị bởi không (0) trong các ô, lựa chọn hộp kiểm Hiển thị số không trong các ô có giá trị bằng không.

Để hiển thị những giá trị bởi không bên dưới dạng ô trống, quăng quật chọn vỏ hộp kiểm Hiển thị số không trong số ô có giá trị bằng không.

Sử dụng định dạng số để ẩn những giá trị bởi không trong các ô đã chọn

Thực hiện theo tiến trình này để ẩn các giá trị bằng không vào ô đang chọn. Nếu cực hiếm ở trong những ô này chuyển thành quý hiếm khác không, format của quý giá đó sẽ tựa như như định dạng số thông thường.

Chọn đông đảo ô tất cả chứa các giá trị bằng không (0) mà bạn muốn ẩn.

Bạn rất có thể sử dụng Ctrl+1 hoặc bên trên tab Trang đầu, bấm vào Định dạng > Định dạng Ô.

Trong danh sách Thể loại, bấm Tùy chỉnh.

Trong hộp Loại, nhập 0;-0;;

Lưu ý: 

Các cực hiếm ẩn chỉ xuất hiện trong thanh phương pháp — hoặc trong ô nếu bạn chỉnh sửa trong ô — và không in ra.

Để hiển thị lại các giá trị ẩn, lựa chọn các ô, rồi nhận Ctrl+1 hoặc trên tab Trang đầu, trong team Ô, trỏ vào Định dạng, rồi bấm Định dạng Ô. Trong danh sách Thể loại, bấm Chung để vận dụng định dạng số khoác định. Để hiển thị lại ngày hoặc thời gian, chọn định dạng ngày hoặc thời gian thích hợp trên tab Số.


Sử dụng format có điều kiện để ẩn các giá trị bởi không vì chưng một phương pháp trả về

Chọn ô có chứa giá chỉ trị bởi không (0).

Trên tab Nhà, vào nhóm Kiểu, bấm mũi tên bên cạnh Định dạng có Điều kiện, trỏ vào Tô sáng nguyên tắc Ô, rồi bấm Bằng.

Trong hộp mặt trái, nhập 0.

Trong hộp bên phải, nên chọn Tùy chỉnh Định dạng.

Trong hộp thoại Định dạng Ô, bấm tab Phông chữ.

Trong hộp Màu, lựa chọn màu trắng.

Xem thêm: Tin Bão Số 7 Mới Nhất : Bão Số 7 Lionrock Sắp Đi Vào Khu Vực Hải Phòng

Sử dụng phương pháp để hiển thị những số không dưới dạng ô trống hoặc có thể dấu gạch nối

Để tiến hành tác vụ này, sử dụng hàm IF.

Ví dụ

Ví dụ có thể dễ phát âm hơn giả dụ bạn sao chép nó vào một trang tính trống.

1

2

3

4

5

6

7

A

B

Dữ liệu

10

10

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=A2-A3

Số máy hai bị trừ khỏi (0) đầu tiên

=IF(A2-A3=0,””,A2-A3)

Trả về ô trống khi cực hiếm là không (ô trống)

=IF(A2-A3=0,””,A2-A3)

Trả về dấu gạch ngang khi giá trị là ko (-)

Để biết thêm thông tin về cách áp dụng hàm này, xem Hàm IF.

Ẩn những giá trị bởi không trong báo cáo PivotTable

Bấm vào report PivotTable.

Trên tab Tùy chọn, trong team Tùy lựa chọn PivotTable, hãy nhấp chuột mũi tên kế bên Tùy chọn, rồi bấm Tùy chọn.

Bấm vào tab Bố trí và Định dạng, rồi tiến hành một hoặc nhiều thao tác làm việc sau:

Thay đổi hiển thị lỗi chọn hộp kiểm Với các giá trị lỗi, hiển thị dưới Định dạng. Trong hộp, nhập giá chỉ trị bạn có nhu cầu hiển thị vắt cho lỗi. Để hiển thị các lỗi bên dưới dạng ô trống, xóa đa số ký tự trong hộp.

Thay đổi giải pháp hiển thị ô trống lựa chọn hộp kiểm Với các ô trống, hiển thị. Vào hộp, nhập giá chỉ trị bạn muốn hiển thị vào ô trống nào. Để hiển thị ô trống, xóa mọi cam kết tự trong hộp. Để hiển thị số không, hãy xóa vỏ hộp kiểm.

Đầu Trang


Đôi khi chúng ta không muốn những giá trị bằng không (0) hiện tại trên các trang tính, thời điểm khác các bạn lại đề nghị hiển thị chúng. Mặc dù việc ẩn hoặc hiện những số không là vì tiêu chuẩn định dạng hay sở thích của bạn, luôn luôn có một số phương pháp để làm điều này.

Hiển thị hoặc ẩn toàn bộ các giá chỉ trị bởi không trên trang tính

Bấm vào dichvu4gviettel.com.vn Office mục ,

*
, nhấn vào Excel lựa chọn ,rồi click chuột danh mục Nâng cao.

Dưới Hiện các tùy chọn đến trang tính này, hãy lựa chọn một trang tính, rồi thực hiện trong những thao tác sau:

Để hiển thị các giá trị bởi không (0) trong các ô, lựa chọn hộp kiểm Hiển thị số không trong số ô có giá trị bởi không.

Để hiển thị các giá trị bằng không bên dưới dạng ô trống, vứt chọn vỏ hộp kiểm Hiển thị số không trong các ô có mức giá trị bởi không.

Sử dụng format số nhằm ẩn các giá trị bằng không trong các ô đang chọn

Thực hiện tại theo tiến trình này nhằm ẩn những giá trị bởi không vào ô sẽ chọn. Nếu quý hiếm ở giữa những ô này đưa thành cực hiếm khác không, định hình của giá trị đó sẽ tựa như như định hình số thông thường.

Chọn đầy đủ ô gồm chứa những giá trị bởi không (0) mà bạn muốn ẩn.

Bạn hoàn toàn có thể nhấn Ctrl+1 hoặc trên tab Trang đầu, trong team Ô, bấm Định dạng > Định dạng Ô.

Trong danh sách Thể loại, bấm Tùy chỉnh.

Trong hộp Loại, nhập 0;-0;;

Lưu ý: 

Các cực hiếm bị ẩn chỉ mở ra trong thanh công

*
— hoặc vào ô nếu như khách hàng chỉnh sửa vào ô — cùng không in ra.

Để hiển thị lại các giá trị ẩn, chọn các ô, sau đó trên tab Nhà, trong đội Ô, trỏ vào Định dạng, cùng bấm Định dạng Ô. Trong danh sách Thể loại, bấm Chung để áp dụng định dạng số mặc định. Để hiển thị lại ngày hoặc thời gian, chọn định dạng ngày hoặc thời gian thích hợp trên tab Số.


Sử dụng format có đk để ẩn các giá trị bởi không vì một phương pháp trả về

Chọn ô bao gồm chứa giá bán trị bằng không (0).

Trên tab Trang đầu, trong đội Kiểu, bấm vào mũi tên ngoại trừ Định dạng Có đk > quy tắc Tô sáng Ô > Bằng.

Trong hộp bên trái, nhập 0.

Trong hộp mặt phải, nên lựa chọn Tùy chỉnh Định dạng.

Trong vỏ hộp thoại Định dạng Ô, bấm tab Phông chữ.

Trong hộp Màu, chọn màu trắng.

Sử dụng cách làm để hiển thị những số không bên dưới dạng ô trống hoặc có thể dấu gạch nối

Để thực hiện tác vụ này, áp dụng hàm IF.

Ví dụ

Ví dụ hoàn toàn có thể dễ gọi hơn ví như bạn xào luộc nó vào trong 1 trang tính trống.

Tôi làm nắm nào để xào luộc ví dụ?

Chọn ví dụ như trong nội dung bài viết này.


Quan trọng: Không chọn các tiêu đề mặt hàng hoặc cột.


*

Chọn một ví dụ từ phần Trợ giúp

Nhấn CTRL+C.

Trong Excel, hãy chế tạo ra một sổ làm việc hoặc trang tính trống.

Trong trang tính, hãy chọn ô A1 rồi nhấn CTRL+V.


Quan trọng: Để ví dụ hoạt động đúng cách, bạn phải dán ví dụ này vào ô A1 của trang tính.


Để biến đổi giữa xem công dụng và xem công thức trả về kết quả, dìm CTRL+` (dấu huyền) hoặc bên trên tab Công thức> nhóm Kiểm nghiệm cách làm > hiện Công thức.

Sau khi coppy ví dụ vào trang tính trống, bạn có thể điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu của bạn.

1

2

3

4

5

6

7

A

B

Dữ liệu

10

10

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=A2-A3

Số sản phẩm công nghệ hai bị trừ ngoài (0) đầu tiên

=IF(A2-A3=0,””,A2-A3)

Trả về ô trống khi quý hiếm là không (ô trống)

=IF(A2-A3=0,””,A2-A3)

Trả về dấu gạch ngang khi giá trị là ko (-)

Để biết thêm tin tức về cách áp dụng hàm này, xem Hàm IF.

Ẩn các giá trị bởi không trong report PivotTable

Bấm vào report PivotTable.

Trên tab Tùy chọn, trong đội Tùy chọn PivotTable, hãy click chuột mũi tên quanh đó Tùy chọn, rồi bấm Tùy chọn.

Bấm vào tab Bố trí & Định dạng, rồi tiến hành một hoặc nhiều thao tác sau:

Thay thay đổi hiển thị lỗi chọn hộp kiểm Với những giá trị lỗi, hiển thị bên dưới Định dạng. Vào hộp, nhập giá trị bạn muốn hiển thị cầm cố cho lỗi. Để hiển thị các lỗi bên dưới dạng ô trống, xóa đều ký tự vào hộp.

Thay đổi giải pháp hiển thị ô trống chọn hộp kiểm Với những ô trống, hiển thị. Trong hộp, nhập giá chỉ trị bạn muốn hiển thị vào ô trống nào. Để hiển thị ô trống, xóa mọi cam kết tự vào hộp. Để hiển thị số không, hãy xóa hộp kiểm.