Excel đến dichvu4gviettel.com.vn 365 Excel mang đến web Excel 2021 Excel 2019 Excel năm nhâm thìn Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel Starter 2010 coi thêm...Ít hơn

Sắp xếp dữ liệu là một phần thế tất trong bài toán phân tích dữ liệu. Bạn có thể muốn sắp xếp list tên theo thiết bị tự bảng chữ cái, soạn list mức tồn kho thành phầm từ cao nhất đến thấp nhất, hoặc sắp xếp thứ tự các hàng theo màu hoặc biểu tượng. Câu hỏi sắp xếp dữ liệu giúp bạn nhanh chóng trực quan liêu hóa và hiểu rõ rộng về dữ liệu của mình, tổ chức triển khai và tra cứu kiếm dữ liệu mà bạn muốn và sau cuối là chỉ dẫn quyết định tác dụng hơn.

Bạn đang xem: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần trong excel

Bạn rất có thể sắp xếp dữ liệu theo văn phiên bản (A đến Z hoặc Z cho A), số (nhỏ tốt nhất đến lớn nhất hoặc lớn số 1 đến nhỏ nhất), cũng tương tự ngày với giờ (cũ tuyệt nhất đến mới nhất và tiên tiến nhất đến cũ nhất) ở một hoặc những cột. Bạn cũng có thể sắp xếp danh sách tùy chỉnh mà các bạn tạo (như Lớn, Trung bình với Nhỏ) hoặc theo định dạng, bao gồm màu ô, màu fonts chữ hoặc bộ biểu tượng.


Lưu ý: 

Để tìm các giá trị cao nhất hoặc thấp nhất trong một phạm vi ô hoặc bảng, chẳng hạn như 10 điểm cao nhất hoặc 5 lệch giá thấp nhất, hãy sử dụng tính năng Tự thanh lọc hoặc định dạng có điều kiện.


*

WindowsWeb

Sắp xếp văn bản

Chọn một ô trong cột bạn có nhu cầu sắp xếp.

Trên tab Dữ liệu, vào nhóm Sắp xếp và Lọc, hãy thực hiện một trong các làm việc sau:

Để bố trí nhanh theo đồ vật tự tăng dần, hãy bấm (Sắp xếp tự A mang lại Z).

Để thu xếp nhanh theo đồ vật tự giảm dần, hãy (Sắp xếp từ bỏ Z mang lại A).


Lưu ý:  Sự nuốm Tiềm ẩn

Kiểm tra xem tất cả phải mọi dữ liệu đều được tàng trữ dưới dạng văn bạn dạng hay không giả dụ cột bạn có nhu cầu sắp xếp tất cả chứa những số được tàng trữ dưới dạng số cùng các số được tàng trữ dưới dạng văn bản, bạn sẽ cần cần định dạng cục bộ các số đó theo phương thức số hoặc văn bản. Nếu như khách hàng không vận dụng định dạng này, gần như số được lưu trữ dưới dạng số sẽ tiến hành sắp xếp trước đầy đủ số được lưu trữ dưới dạng văn bản. Để định dạng tổng thể dữ liệu đã chọn dưới dạng văn bản, nhận Ctrl+1 khiến cho chạy vỏ hộp thoại Định dạng Ô , bấm vào tab Số, rồi dưới Danh mục, click chuột Chung, Số hoặc Văn bản.


Sắp xếp số

Chọn một ô trong cột bạn muốn sắp xếp.

Trên tab Dữ liệu, trong nhóm Sắp xếp & Lọc, hãy thực hiện một trong các thao tác làm việc sau:

Để sắp xếp từ thấp mang lại cao, bấm vào Tùy (Sắp xếp từ nhỏ tuổi nhất đến to nhất).

Để bố trí từ cao cho tới thấp, bấm vào Tùy (Sắp xếp từ lớn số 1 đến nhỏ dại nhất).


Lưu ý: 

Sự cố gắng Tiềm ẩn


Sắp xếp ngày hoặc thời gian

Chọn một ô vào cột bạn có nhu cầu sắp xếp.

Trên tab Dữ liệu, trong nhóm Sắp xếp & Lọc, hãy thực hiện một trong các thao tác làm việc sau:

Để sắp xếp từ thời điểm ngày hoặc thời gian cũ hơn đến mới hơn, hãy bấm (Sắp xếp tự Cũ nhất đến new nhất).

Để sắp xếp từ thời điểm ngày hoặc thời gian mới hơn mang đến cũ hơn, hãy bấm ( sắp xếptừ mới nhất đến Cũ nhất).


Lưu ý:  Sự rứa Tiềm ẩn


Sắp xếp theo nhiều cột hoặc hàng

Bạn có thể muốn sắp xếp theo không ít cột hoặc sản phẩm khi có tài liệu mà bạn có nhu cầu nhóm theo thuộc một cực hiếm trong một cột hoặc hàng, rồi bố trí cột hoặc sản phẩm khác bên phía trong nhóm gồm những giá trị bằng nhau đó. Chẳng hạn, nếu khách hàng có một cột bộ phận và cột Nhân viên, thì đầu tiên bạn có thể sắp xếp theo phần tử (để nhóm toàn bộ các nhân viên cấp dưới trong cùng một thành phần lại với nhau), rồi sắp xếp theo thương hiệu (để xếp tên theo vật dụng tự bảng chữ cái trong mỗi bộ phận). Bạn có thể thu xếp tối nhiều 64 cột.


Lưu ý: Để có hiệu quả tốt nhất, phạm vi ô mà bạn sắp xếp nên có đầu đề cột.


Chọn một ô bất kỳ trong dải dữ liệu.

*

Trên tab Dữ liệu, trong nhóm Sắp xếp & Lọc, hãy bấm Sắp xếp.

Trong hộp thoại Sắp xếp, bên dưới Cột, trong vỏ hộp Sắp xếp theo, lựa chọn cột đầu tiên bạn có nhu cầu sắp xếp.

*

Bên bên dưới Sắp xếp Dựa trên, hãy chọn kiểu sắp xếp. Thực hiện trong những thao tác sau đây:

Để sắp xếp theo văn bản, số hoặc ngày và thời gian, hãy chọn Giá trị.

Để thu xếp theo định dạng, nên chọn Màu Ô, Màu Phông hoặc Biểu tượng Ô.

Bên bên dưới Thứ tự, hãy chọn cách bạn muốn sắp xếp. Thực hiện trong số những thao tác sau đây:

Đối với giá trị văn bản, nên lựa chọn A đến Z hoặc Z mang đến A.

Đối với giá trị số, nên chọn lựa Nhỏ tuyệt nhất đến khủng nhất hoặc Lớn duy nhất đến nhỏ nhất.

Đối với giá trị ngày hoặc thời gian, hãy chọn Cũ nhất đến mới nhất hoặc Mới nhất đến Cũ nhất.

Để sắp xếp dựa trên một list tùy chỉnh, hãy lựa chọn Danh sách Tùy chỉnh.

Để thêm cột không giống để thu xếp theo đó, hãy bấm Thêm Mức rồi lặp lại các bước từ ba đến năm.

*

Để sao chép một cột để sắp xếp theo đó, hãy chọn mục rồi bấm Sao chép Mức.

Để xóa một cột để sắp xếp theo đó, hãy chọn mục rồi bấm Xóa Mức.


Lưu ý: Bạn phải giữ ít nhất một mục trong danh sách.


Để thay đổi thứ tự sắp xếp cột, hãy chọn một mục nhập, rồi nhấn vào mũi thương hiệu Lên hoặc Xuống cạnh nút Tùy chọn để đổi khác thứ tự.Các mục cao hơn trong danh sách được sắp xếp trước mục thấp hơn trong danh sách.


Nếu chúng ta đã định dạng theo cách bằng tay hoặc có điều kiện cho một dải ô hoặc cột bảng theo color ô hoặc màu font chữ, bạn cũng có thể sắp xếp theo những màu này. Bạn cũng có thể sắp xếp theo một bộ biểu tượng mà các bạn đã tạo bởi định dạng có điều kiện.

Chọn một ô trong cột bạn muốn sắp xếp.

Trên tab Dữ liệu, trong nhóm Sắp xếp và Lọc, hãy bấm Sắp xếp.

Trong vỏ hộp thoại Sắp xếp, dưới Cột, trong hộp Sắp xếp theo, chọn cột mà bạn muốn sắp xếp.

*

Dưới Sắp xếp Dựa trên, hãy chọn Màu Ô, Màu Phông hoặc Biểu tượng Ô.

*

Bên bên dưới Thứ tự, hãy bấm vào mũi tên lân cận nút rồi tùy trực thuộc vào phong cách định dạng, hãy chọn màu ô, màu fonts hoặc biểu tượng ô.

Tiếp theo, chọn cách bạn muốn sắp xếp. Triển khai một vào các thao tác làm việc sau đây:

Để dịch chuyển màu ô, màu phông hoặc hình tượng lên bên trên cùng tuyệt sang bên trái, hãy chọn Ở bên trên cùng cho thao tác sắp xếp cột và Ở mặt trái cho làm việc sắp xếp hàng.

Để dịch chuyển màu ô, màu font hoặc hình tượng xuống dưới cùng tuyệt sang bên phải, hãy chọn Ở bên dưới cùng cho làm việc sắp xếp cột và Ở mặt phải cho làm việc sắp xếp hàng.


Lưu ý: Không có sản phẩm công nghệ tự thu xếp màu ô, màu fonts hoặc biểu tượng mặc định. Các bạn phải xác định thứ tự mà bạn có nhu cầu cho mỗi thao tác sắp xếp.


Để xác minh màu ô, màu phông hoặc hình tượng tiếp theo để thu xếp theo đó, hãy bấm Thêm Mức rồi lặp lại các bước từ bố đến năm.

Đảm bảo bạn chọn và một cột trong vỏ hộp Sau đó theo và chọn cùng một lựa chọn bên dưới Thứ tự.

Tiếp tục lặp lại đến mỗi màu ô, màu font hoặc hình tượng bổ sung mà bạn muốn đưa vào thao tác sắp xếp.


Bạn có thể sử dụng một danh sách thiết lập cấu hình để bố trí theo thứ thoải mái người dùng xác định. Chẳng hạn, một cột rất có thể chứa các giá trị mà bạn có nhu cầu sắp xếp theo đó, chẳng hạn như Cao, Trung bình cùng Thấp. Làm nuốm nào để bạn có thể sắp xếp thế nào cho các hàng chứa Cao mở ra đầu tiên, tiếp theo sau là Trung bình rồi đến Thấp? nếu như bạn sắp xếp theo lắp thêm tự bảng chữ cái, thì thao tác sắp xếp "A đến Z" sẽ chuyển Cao lên ở trên cùng, dẫu vậy Thấp sẽ đứng trước Trung bình. Và nếu khách hàng sắp xếp "Z mang lại A", thì vừa phải sẽ xuất hiện đầu tiên và Thấp sinh sống giữa. Bất kỳ thứ từ bỏ nào, bạn luôn luôn muốn "Trung bình" sống giữa. Bằng phương pháp tạo danh sách cấu hình thiết lập của riêng mình, bạn cũng có thể giải quyết sự việc này.

Hoặc, tạo nên một danh sách tùy chỉnh:

Trong một dải ô, nhập rất nhiều giá trị bạn có nhu cầu sắp xếp theo đó, theo vật dụng tự chúng ta muốn, từ bên trên xuống bên dưới như trong lấy ví dụ này.

*

Chọn phạm vi mà chúng ta vừa nhập. áp dụng ví dụ trước, hãy lựa chọn các ô A1:A3.

Đi cho Tệp > Tùy chọn > Nâng cao > Chung > Chỉnh sửa danh sách tùy chỉnh, rồi trong vỏ hộp thoại Danh sách tùy chỉnh, bấm vào Nhập, rồi bấm hai lần vào OK.


Lưu ý: 

Bạn có thể tạo danh sách tùy chỉnh cấu hình chỉ dựa bên trên một giá trị (văn bản, số và ngày hoặc thời gian). Chúng ta không thể chế tác danh sách tùy chỉnh cấu hình dựa trên một định hình (màu ô, màu fonts hoặc biểu tượng).

Độ dài về tối đa của danh sách thiết lập cấu hình là 255 ký tự và ký tự thứ nhất không được bắt đầu bằng số.


Chọn một ô vào cột bạn muốn sắp xếp.

Trên tab Dữ liệu, trong nhóm Sắp xếp và Lọc, hãy bấm Sắp xếp.

Trong vỏ hộp thoại Sắp xếp, bên dưới Cột, trong hộp Sắp xếp theo hoặc Sau kia theo, lựa chọn cột bạn muốn sắp xếp theo list tùy chỉnh.

Dưới Thứ tự, nên chọn Danh sách Tùy chỉnh.

Xem thêm: Lịch Thi Đấu Bongs Đá Hôm Nay 7/8: Tâm Điểm Ngoại Hạng Anh Và V

Trong hộp thoại Danh sách Tùy chỉnh, nên chọn danh sách mà các bạn muốn. Sử dụng danh sách tùy chỉnh mà các bạn đã tạo trong lấy một ví dụ trước, hãy bấm Cao, Trung bình, Thấp.

Bấm vào OK.


Trên tab Dữ liệu, trong đội Sắp xếp và Lọc, hãy bấm Sắp xếp.

Trong hộp thoại Sắp xếp, nhấn vào Tùy chọn.

Trong vỏ hộp thoại Tùy lựa chọn Sắp xếp, nên chọn lựa Phân biệt chữ hoa, chữ thường.

*

Bấm OK nhì lần.


Chọn một ô bất kỳ trong dải ô mà bạn muốn sắp xếp.

Trên tab Dữ liệu, trong nhóm Sắp xếp & Lọc, hãy bấm Sắp xếp.

Trong vỏ hộp thoại Sắp xếp, bấm chuột Tùy chọn.

Trong hộp thoại Tùy chọn Sắp xếp, dưới Hướng, hãy bấm Sắp xếp từ trái lịch sự phải, rồi bấm OK.

*

Bên dưới Hàng, trong vỏ hộp Sắp xếp theo, chọn hàng mà bạn muốn sắp xếp. Sản phẩm này thường là hàng 1 nếu bạn muốn sắp xếp theo mặt hàng tiêu đề.

*


Để bố trí theo giá trị, hãy chọn 1 trong các tùy chọn từ list thả xuống trang bị tự:

Đối với cái giá trị văn bản, hãy chọn A mang đến Z hoặc Z mang đến A.

Đối với cái giá trị số, hãy lựa chọn Nhỏ độc nhất vô nhị đến mập nhất hoặc Lớn độc nhất vô nhị đến bé dại nhất.

Đối với giá trị ngày hoặc thời gian, hãy chọn Cũ nhất đến new nhất hoặc Mới nhất đến Cũ nhất.

Để thu xếp theo màu sắc ô, màu phông hoặc biểu tượng ô, hãy làm cho như sau:

Dưới Sắp xếp Dựa trên, nên chọn Màu Ô, Màu Phông hoặc Biểu tượng Ô.

Bên dưới Thứ tự, lựa chọn màu ô, màu phông chữ hoặc biểu tượng ô, rồi chọn Ở mặt Trái hoặc Ở bên Phải.


Lưu ý: Khi bạn sắp xếp các hàng vốn là một phần của đại cưng cửng trang tính, Excel sẽ chuẩn bị xếp các nhóm ở tầm mức cao nhất (mức 1) làm thế nào để cho các hàng hoặc cột chi tiết luôn ở ngay gần nhau, trong cả khi sản phẩm hoặc cột cụ thể bị ẩn.


Để sắp xếp theo một phần của cực hiếm trong cột, chẳng hạn như mã số linh kiện (789-WDG-34), họ (Carol Philips) hoặc thương hiệu (Philips, Carol), trước tiên bạn cần tách cột thành nhì hay các cột để giá trị mà bạn muốn sắp xếp theo phía bên trong cột riêng. Để làm cho điều này, bạn có thể sử dụng hàm văn phiên bản để phân bóc các phần của ô hoặc bạn có thể sử dụng Trình giải đáp Chuyển văn phiên bản thành cột. Để xem ví dụ và biết thêm thông tin, hãy coi mục tách bóc văn bản thành những ô khác nhau và tách bóc văn bạn dạng giữa những cột bằng phương pháp dùng hàm.


*

Thật may, Excel sẽ cảnh báo bạn ví như Excel thấy các bạn đang chuẩn bị thực hiện nay điều này:

*

Nếu bạn không định bố trí như vậy thì hãy nhấn vào tùy chọn Bung rộng lựa chọn, giả dụ không nên lựa chọn Tiếp tục với tuyển lựa hiện tại.

Nếu kết quả không như ao ước muốn, hãy bấm Hoàn tác

*
.


Nếu bạn nhận được kết quả ko kể dự kiến khi sắp xếp dữ liệu của mình, hãy làm cho như sau:

Kiểm tra xem bao gồm phải giá trị do cách làm trả về đã thay đổi hay không Nếu dữ liệu mà các bạn đã sắp xếp chứa một hoặc những công thức, thì những giá trị trả về của những công thức này còn có thể biến đổi khi trang tính được thống kê giám sát lại. Trong trường thích hợp này, hãy bảo đảm an toàn áp dụng lại thao tác làm việc sắp xếp để đã có được kết quả cập nhật.

Bỏ ẩn hàng và cột trước khi bạn sắp xếp Các cột ẩn ko được dịch rời khi bạn sắp xếp cột và hàng ẩn ko được dịch chuyển khi bạn sắp xếp hàng. Trước lúc sắp xếp dữ liệu, chúng ta nên bỏ ẩn các cột và hàng ẩn.

Kiểm tra thiết đặt bản địa sản phẩm công nghệ tự bố trí có thể biến hóa tùy theo thiết đặt bạn dạng địa. Đảm bảo chúng ta có thiết đặt phiên bản địa thích hợp vào Thiết đặt khu vực hoặc Tùy chọn ngôn ngữ và khu vực trong Panel Điều khiển trên laptop của bạn. Để biết thêm tin tức về phương pháp thay đổi thiết đặt bản địa, hãy coi hệ thống trợ giúp của Windows.

Nhập đầu đề cột chỉ vào một hàng nếu bạn cần nhãn nhiều dòng, hãy ngắt dòng văn bạn dạng bên vào ô.

Bật hoặc tắt hàng đầu đề thường thì tốt nhất có thể là nên bao gồm một số 1 đề lúc bạn sắp xếp cột để dễ hiểu ý nghĩa của dữ liệu hơn. Theo mặc định, quý giá trong nhan đề không được bao hàm trong thao tác sắp xếp. Đôi khi, chúng ta cũng có thể cần đề nghị bật hoặc tắt đầu đề để giá trị trong đầu đề được hoặc không được bao gồm trong thao tác sắp xếp. Thực hiện giữa những thao tác sau đây:

Để thải trừ hàng dữ liệu đầu tiên khỏi thao tác sắp xếp vì chưng đó là nhan đề cột, trên tab Nhà, trong đội Sửa, hãy bấm Sắp xếp & Lọc, bấm Sắp xếp Tùy chỉnh rồi lựa chọn Dữ liệu của tôi có tiêu đề.

Để bao gồm hàng dữ liệu đầu tiên trong thao tác sắp xếp bởi đó chưa hẳn là nhan đề cột, trên tab Nhà, trong team Sửa, hãy bấm Sắp xếp & Lọc, bấm Sắp xếp Tùy chỉnh rồi bỏ chọn Dữ liệu của tôi có tiêu đề.


Nếu dữ liệu của người tiêu dùng được định hình dưới dạng bảng Excel, thì bạn có thể nhanh chóng thu xếp và lọc dữ liệu đó với các nút cỗ lọc trong sản phẩm tiêu đề.

Bấm vào nút bộ lọc làm việc đầu cột bạn có nhu cầu sắp xếp, rồi chọn thứ tự sắp xếp mà bạn mong mỏi muốn.

*

Để hoàn tác thao tác sắp xếp, hãy thực hiện nút Hoàn tác bên trên tab Trang đầu.

*


Chọn một ô để bố trí trên:

Nếu dữ liệu của bạn có một hàng tiêu đề, nên chọn tiêu đề mà bạn muốn sắp xếp, chẳng hạn như "Dân số".

*

Nếu dữ liệu của bạn ko có hàng tiêu đề, hãy chọn giá trị tối đa mà bạn muốn sắp xếp, chẳng hạn như 634535.

*

Trên tab Dữ liệu, chọn 1 trong các phương thức sắp xếp:

Sắp xếp Tăng dần để sắp xếp A mang lại Z, nhỏ nhất đến lớn nhất hoặc sớm nhất mang đến ngày gần đây nhấ.

Sắp xếp Giảm dần để sắp xếp từ Z đến A, từ lớn nhất đến nhỏ nhất hoặc ngày gần đây nhất về ngày sớm nhất.

*


Bên bên dưới Thứ tự, nên chọn cách bạn có nhu cầu sắp xếp:

Sắp xếp Tăng dần để sắp xếp A mang đến Z, nhỏ nhất đến lớn nhất hoặc sớm nhất đến ngày cách đây không lâu nhấ.

Sắp xếp Giảm dần để sắp xếp từ Z đến A, từ lớn nhất đến nhỏ nhất hoặc ngày cách đây không lâu nhất về ngày mau chóng nhất.

Để thêm cột khác nhằm sắp xếp theo đó, hãy bấm Thêm, tiếp nối lặp lại các bước năm với sáu.

*

Để biến đổi thứ tự bố trí cột, hãy chọn một mục nhập, rồi click chuột mũi thương hiệu Lên hoặc Xuống cạnh nút Tùy chọn.


Nếu chúng ta đã định dạng theo cách thủ công hoặc có đk cho một dải ô hoặc cột bảng theo color ô hoặc màu font chữ, chúng ta cũng có thể sắp xếp theo hồ hết màu này. Chúng ta có thể sắp xếp theo một bộ biểu tượng mà các bạn đã tạo bởi định dạng bao gồm điều kiện.

Chọn một ô vào cột bạn có nhu cầu sắp xếp

Trên tab Dữ liệu, trong nhóm sắp tới xếp và Lọc, chọn Sắp xếp Tùy chỉnh.

*

Trong vỏ hộp thoại bố trí tùy chỉnh dưới Cột, chọn cột bạn có nhu cầu sắp xếp.

*

Bên dưới bố trí Dựatrên , hãy lựa chọn Màu Ô, Màu phông hoặc biểu tượng Định dạng bao gồm Điều kiện.

Bên dưới Thứtự , lựa chọn thứ tự bạn muốn (nội dung các bạn thấy nhờ vào vào thứ hạng định dạng các bạn có). Sau đó, lựa chọn màu ô, màu font hoặc hình tượng ô.

Tiếp theo, bạn sẽ chọn cách bạn thích sắp xếp bằng phương pháp di đổi màu ô, màu fonts hoặc biểu tượng:


Lưu ý: Không có lắp thêm tự thu xếp màu ô, màu font hoặc biểu tượng mặc định. Các bạn phải xác định thứ từ bỏ mà bạn có nhu cầu cho mỗi thao tác sắp xếp.


Để di chuyển sang trên cùng hoặc thanh lịch trái: lựa chọn Ở Trên thuộc cho bố trí cột và Ở bên trái cho sắp xếp hàng.

Để dịch rời xuống dưới cùng hoặc lịch sự phải: chọn Ở Dưới cùng cho thu xếp cột cùng Ở Bên phải cho sắp xếp hàng.

Để chỉ định màu ô, màu font hoặc hình tượng tiếp theo để bố trí theo đó, hãy lựa chọn thêm Mức ,rồi lặp lại các bước 1- 5.

Hãy đảm bảo an toàn rằng cột của người sử dụng trong vỏ hộp Sau đó theo và lựa chọn bên dưới Thứ tự rất nhiều giống nhau.

Lặp lại cho mỗi màu ô, màu font hoặc hình tượng bổ sung mà bạn muốn đưa vào vào phần sắp xếp.


Chọn một ô ngẫu nhiên trong dải ô mà bạn muốn sắp xếp.

Trên tab Dữ liệu, trong nhóm sắp tới xếp và Lọc, chọn bố trí Tùy chỉnh.

*

Trong hộp thoại sắp xếp Tùy chọn, nhấn vào Tùy chọn.

*

Bên dưới Hướng,bấm vào Sắp xếp từ bỏ trái sang phải

*

Bên dưới Hàng,trong danh sách thả xuống "Sắp xếp theo", hãy chọn hàng bạn có nhu cầu sắp xếp. Hàng này thường là mặt hàng 1 nếu bạn muốn sắp xếp theo hàng tiêu đề.

*

Để bố trí theo giá trị, hãy chọn một trong những tùy lựa chọn từ danh sách thả xuống vật dụng tự:

Sắp xếp Tăng dần để sắp xếp A cho Z, nhỏ nhất đến lớn nhất hoặc sớm nhất mang đến ngày vừa mới đây nhấ.

Sắp xếp giảm dần để bố trí từ Z cho A, từ lớn nhất đến bé dại nhất hoặc ngày cách đây không lâu nhất về ngày sớm nhất