Đón Giao thừa một phiên gác đêm kính chào xuân cho súng xa vang rền Xác hoa tàn rơi bên trên báng súng ngỡ rằng pháo tung bay, ngờ đâu nhành hoa rơi từng ấy tình là bao nước sông Trời thương ghi nhớ cũng vương mây hồng Trách chi tín đồ đem thân góp nước Đôi lần lưu giữ bâng khuâng, gượng mỉm cười hái hoa xuân Ngồi nhìn mấy nóc chòi tranh Mơ rằng đây căn hộ tranh mà lại ước chiếc bánh ngày xuân cùng hương sương vương niềm thuơng Ước mong muốn nhiều đời không bấy nhiêu Vì ao ước trắng như mây chiều Tủi duyên fan năm năm tháng tháng mong đợi ánh xuân sang, ngờ đâu đêm cứ đi chốn biên thùy này xuân tới bỏ ra ? Tình lính chiến khác đưa ra bao người Nếu xuân về bể dâu khắp lối yêu đương này khó khăn cho vơi, thì đừng cho xuân ơi !

Bạn đang xem: Phiên gác đêm xuân


Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Cập Nhật 109+ Hình Ảnh Chữ Đẹp Về Tình Yêu Đầy Tâm Trạng Cho Người Đang Yêu

Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.