Hãy nói đi anh chớ ngại lời mặc dầu duyên nợ chẳng thành song Rồi mai đi biệt ko về nữa vứt lại khu vực này tôi với tôiChúng mình không còn yêu nhau thì thôi Anh thổ lộ đi trắng black một lời gồm gì nhưng mà ngại anh ơi bao gồm gì cơ mà đành gian dối Em không còn kết tội anh đâu Duyên tình ko trọn âu sầu làm chi Em cũng như anh mừng rơn vui được gì Chẳng thà con đường tình đôi ngã Em về trọn tình duyên new Còn anh đi cưới vợ là kết thúc ÐK: Duyên kiếp đôi ta từ nay thôi bẽ bàng lưu niệm chôn bí mật trong tim Ðời sẽ đổi thay và thời hạn xóa mờ bận tâm chi mọt duyên hờ Duyên tình ko vẹn xa nhau chừng là rộng Dan díu chi thêm đớn đau tủi hờn có gì nhưng ngại anh ơi có gì cơ mà đành tính liệu Tình ko thương xin chớ lụy vương.

Bạn đang xem: Lời bài hát mất nhau rồi


Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Mô Hình Anh Hùng Trái Đất Armor Hero Khải Giáp Dũng Sĩ, Tải Game Siêu Nhân Anh Hùng Trái Đất Miễn Phí

Update Required lớn play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.