Em đi lấy ông xã về địa điểm xứ xa, Đêm ru điệu hát câu hò bên trên môi. Miền Tây xanh nhan sắc mây trời, Phù sa nước nổi bạn ơi chớ về! Với màu sắc điên điển say mê, kim cương trong ánh nhìn vỗ về gót chân. Trót yêu thương tình nghĩa bà xã chồng, nên bông điên điển nở mang đến lòng vấn vương. Tình thương em nặng nề mà lường. ông chồng gần ko lấy, em lấy ông xã xa, giờ đây nhớ chị em thương cha, Còn đâu mà thư thả đi về nhà thăm. Xa xăm xứ sở bưng biền, Ăn bông mà lại điên điển, Nghiêng bản thân nhớ đât quê. ông xã xa em khó khăn mà về. Hò ơ, ơi hò! ck xa em khó khăn mà dzề Hò ơ, ơi hò! ck xa em cực nhọc mà dzề...!

Bạn đang xem: Loi bai hat bông điên điển


Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Vụ Flc: Sau Trịnh Văn Chiến Và Trịnh Văn Quyết Đến Em Gái Ông Là

Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.