Cho mặc dù là người đang thao tác làm việc tại những vị trí trong nghành nghề Hàng không, xuất xắc là hành khách tham gia thương mại & dịch vụ thì chúng ta đều phải trang bị cho mình một vài từ vựng giờ Anh siêng ngành sản phẩm không cơ bản.

Bài viết tiếp sau đây TOPICA Native sẽ reviews cho các bạn một số trường đoản cú vựng phổ biến nhất, giúp chúng ta có thể tự tin rộng trong các bước hay trong bất kỳ hành trình nào nhé.

Bạn đang xem: Hàng không tiếng anh là gì

1. Từ bỏ vựng giờ anh siêng ngành sản phẩm không trên đại lý/phòng vé

Các đoạn hội thoại trong ngành thường diễn ra tại phòng vé và cửa hàng đại lý bán vé. Bên cạnh ra, những từ vựng thuộc các đoạn đối thoại này thường rất đơn giản dễ dàng và dễ dàng sử dụng tương tự như thông dụng. Vị vậy, khi ban đầu học tự vựng về giờ đồng hồ Anh chăm ngành mặt hàng không, bạn có thể tìm hiểu những cụm từ tương quan đến quy trình mua vé dưới đây.

Reservation/ Booking /rez.ɚˈveɪ.ʃən/ˈbʊk.ɪŋ/ : Đặt chỗBooking class /ˈbʊkɪŋ klæs/: Hạng để chỗBusiness class /bɪz.nɪs ˌklæs /: Hạng yêu quý giaEconomy class /ɪˈkɑː.nə.mi ˌklæs /: Hạng phổ thôngFare /fer/: giá chỉ véTax /tæks/: ThuếOne way /ˌwʌnˈweɪ/: một lượtAdvance purchase /ədˈvæns ˈpɜrʧəs/: Điều kiện mua vé trướcArrival/ Destination /əˈraɪ.vəl / dɛstəˈneɪʃən/:  Điểm đếnCancel/ cancellation /ˈkæn.səl /kæn.səlˈeɪ.ʃən /:  Hủy hành trìnhCancellation condition /kænsəˈleɪʃən kənˈdɪʃən/ :  Điều kiện bỏ véCapacity limitation /kəˈpæsəti ˌlɪmɪˈteɪʃən/:  Giới hạn số lượng khách (hoặc hành lý) được chuyên chở trên 1 chuyến bayCarrier/ Airline /ker.i.ɚ/ ˈer.laɪn /:  Hãng sản phẩm khôngChange /tʃeɪndʒ/:  Thay thay đổi vé (ngày, tiếng bay)Circle trip /sɜrkəl trɪp /: hành trình dài vòng kín đáo (khứ hồi)Departure/ Origin /dɪˈpɑrʧər / ˈɔrəʤən /:  Điểm khởi hànhDouble open jaw /ˈdʌbəl ˈoʊpən ʤɔ/: Hành trình vòng mở képEconomy class /ɪˈkɑː.nə.mi ˌklæs /: Hạng đa dạng (hạng ghế trên trang bị bay)Fare component /fɛr kəmˈpoʊnənt/: Đoạn tính giá Fee PhíFuel surcharge /ˈfjuəl ˈsɜrˌʧɑrʤ/:  Phụ giá tiền nhiên liệu (xăng dầu)Go show /goʊ ʃoʊ/: Khách đi vội vàng tại trường bay (không đặt địa điểm trước)High season/ Peak season /haɪ ˈsizən / pik ˈsizən/ :  Mùa cao điểmInbound flight /ɪnˈbaʊnd flaɪt/: Chuyến cất cánh vào (chuyến về)Journey/ Itinerary /ˈʤɜrni / aɪˈtɪnəˌrɛri / : Hành trìnhMileage /maɪ.lɪdʒ/ :  Dặm bayMileage upgrade /maɪləʤ əpˈgreɪd/ : Nâng cấp cho số dặm cất cánh đã điNo show /ˌnoʊˈʃoʊ/: Bỏ chỗ (khách vứt chỗ không báo trước đến hãng HK)One way fare /wʌn weɪ fɛr/: giá vé 1 chiều
*

Học trường đoản cú vựng giờ Anh chuyên ngành sản phẩm không mỗi ngày


Out of sequence reissue /aʊt ʌv ˈsikwəns riˈɪʃu/: Xuất đổi vé sai trình tự chặng bayOutbound flight /aʊtˌbaʊnd flaɪt/: Chuyến cất cánh ra quốc tế (chuyến đi)Passenger (PAX) /ˈpæs.ən.dʒɚ/:  Hành kháchPenalty /ˈpen.əl.ti /:  Điều khiếu nại phạtFlight application /flaɪt ˌæpləˈkeɪʃən/:  Điều kiện chuyến cất cánh được phép áp dụng hoặc tinh giảm áp dụngPromotional fare/ special fare /prəˈmoʊʃənəl fɛr / ˈspɛʃəl fɛr/: Giá vé khuyến mạiRe-book/ re-booking: Đặt lại véRefund /riː.fʌnd/ :  Hoàn véReroute/ rerouting /riˈrut / riˈrutɪŋ/:  Thay đổi hành trìnhRound trip fare/ Return fare /raʊnd trɪp fɛr/ rɪˈtɜrn fɛr / : Giá vé khứ hồiVoid /vɔɪd /:  Hủy vé (làm mất hiệu lực thực thi hiện hành vé và cực hiếm vé)Flight application /flaɪt ˌæpləˈkeɪʃən/:  Điều khiếu nại chuyến cất cánh được phép vận dụng hoặc hạn chế áp dụngRestriction /rɪˈstrɪk.ʃən/:  Điều kiện hạn chế của giá véRe-validation /rɪ – ˌvæləˈdeɪʃən/:  Gia hạn hiệu lực thực thi hiện hành véRound trip fare/ Return fare /raʊnd trɪp fɛr/ rɪˈtɜrn fɛr/ : Giá vé khứ hồiShoulder/ Mid season /ˈʃoʊldər / mɪd ˈsizən/ :  Mùa giữa cao điểm và phải chăng điểmSingle xuất hiện jaw /sɪŋgəl ˈoʊpən ʤɔ/: Hành trình vòng mở đơnSurcharge /ˈsɝː.tʃɑːrdʒ/: Phí phụ thuTerminal/ gate /tɜrmənəl / geɪt/:  Cổng, bên ga đi hoặc cho tại sân bayTicket endorsement /tɪkət ɛnˈdɔrsmənt/:  Điều kiện ủy quyền véTicket re-issuance/ Exchange /tɪkət re-issuance / ɪksˈʧeɪnʤ/:  Đổi vé
Để nâng cao trình độ giờ Anh, tăng thời cơ thăng tiến trong công việc…Tham khảo ngay khóa huấn luyện và đào tạo Tiếng Anh cho người đi làm cho tại TOPICA NATIVE.

Xem thêm: # Top 42 Địa Điểm Du Lịch Đẹp Ở Miền Tây Nam Bộ Nhìn Là Muốn Checkin Ngay

biến hóa năng động 16 tiết/ ngày. giao tiếp mỗi ngày cùng 365 chủ thể thực tiễn. cam đoan đầu ra sau 3 tháng.Học và thảo luận cùng cô giáo từ Châu Âu, Mỹ chỉ với 139k/ngày.