MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

QUỐC HỘI -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập – tự do thoải mái – niềm hạnh phúc -------------------

Luật số: 37/2009/QH12

Hà Nội, ngày 19 mon 06 năm 2009

LUẬT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ

Căn cứ Hiến pháp nước cộng hòaxã hội chủ nghĩa nước ta năm 1992 đã có sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều theoNghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội phát hành Luật sửa đổi,bổ sung một số điều của bộ luật hình sự số 15/1999/QH10.

Bạn đang xem: Điều 138 bộ luật hình sự 2009

Điều 1. Sửađổi, xẻ sung, bãi bỏ một số trong những điều của cục luật hình sự:

1. Quăng quật hìnhphạt tử hình ở những điều 111, 139, 153, 180, 197, 221,289 với 334.

Sửa đổi nhiều từ “hai mươi năm, tùchung thân hoặc tử hình” thành các từ “hai mươi năm hoặc tù phổ biến thân” trên khoản 3 Điều 111, khoản 4 Điều 139, khoản 4 Điều 153, khoản 3 Điều180, khoản 4 Điều 197, khoản 3 Điều 221, khoản 4 Điều 289 với khoản 4 Điều 334.

2. Sửa thay đổi mứcđịnh lượng tối thiểu nhằm truy cứu nhiệm vụ hình sự vẻ ngoài tại khoản 1 của mộtsố điều như sau:

a) Sửa đổi các từ ”năm trămnghìn đồng” thành cụm từ “hai triệu đồng” trên khoản 1 các điều137, 138, 139, 143, 278, 279, 280, 283, 289, 290 với 291;

b) Sửa đổi nhiều từ “một triệu đồng”thành các từ “bốn triệu đồng” tại khoản 1 và quăng quật từ “trên” tạiđiểm d khoản 2 Điều 140;

c) Sửa đổi cụm từ “năm triệu đồng”thành các từ “mười triệu đồng” tại khoản 1 Điều 141.

3. Khoản 5 Điều 69 được sửa đổi, bổsung như sau:

“5. Không xử phạt tù chung thânhoặc tử hình so với người chưa thành niên phạm tội.

Khi vận dụng hình phạt đối vớingười không thành niên phạm tội bắt buộc hạn chế vận dụng hình phạt tù. Khi xử vạc tùcó thời hạn, Tòa án cho những người chưa thành niên phạm tội thừa kế mức án nhẹhơn mức án áp dụng so với người sẽ thành niên lầm lỗi tương ứng.

Không áp dụng hình phạt tiền đốivới tín đồ chưa thành niên tội trạng ở lứa tuổi từ đầy đủ 14 tuổi mang lại dưới 16 tuổi.

Không vận dụng hình phạt ngã sungđối với người chưa thành niên phạm tội.”

4. Thương hiệu Điều 84 được sửa đổinhư sau:

“Điều 84. Tội bự bố” được sửađổi thành “Điều 84. Tội to bố nhằm chống tổ chức chính quyền nhân dân”.

5. Điều 119 được sửa đổi, bổ sung cập nhật nhưsau:

“Điều 119. Tội giao thương mua bán người

1. Fan nào giao thương mua bán người thì bịphạt tầy từ hai năm đến bảy năm.

2. Tội lỗi thuộc 1 trong các cáctrường hợp sau đây, thì bị phân phát tù từ thời điểm năm năm mang đến hai mươi năm:

a) Vì mục đích mại dâm;

b) bao gồm tổ chức;

c) Có đặc điểm chuyên nghiệp;

d) Để lấy thành phần cơ thể của nạnnhân;

đ) Để đưa ra nước ngoài;

e) Đối với khá nhiều người;

g) Phạm tội nhiều lần;

3. Người phạm tội còn rất có thể bịphạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, vạc quản chế hoặc cấm cưtrú từ 1 năm đến năm năm.”

6. Khoản 2 Điều 120 được sửa đổi,bổ sung như sau:

“2. Tội tình thuộc 1 trong các cáctrường hòa hợp sau đây, thì bị phạt phạm nhân từ mười năm mang lại hai mươi năm hoặc tù túng chungthân:

a) bao gồm tổ chức

b) Có đặc thù chuyên nghiệp;

c) Vì bộ động cơ đê hèn;

d) Đối với tương đối nhiều trẻ em;

đ) Để lấy bộ phận cơ thể của nạnnhân;

e) Để chỉ dẫn nước ngoài;

g) Để áp dụng vào mục đích vônhân đạo;

h) Để sử dụng vào mục đích mạidâm;

i) Tái phạm nguy hiểm;

k) gây hậu trái nghiêm trọng.”

7. Khoản 1 Điều 160 được sửa đổi,bổ sung như sau:

“1. Tín đồ nào lợi dụng tình hìnhkhan hi hữu hoặc tạo sự khan hiếm giả tạo trong tình trạng thiên tai, dịch bệnh,chiến tranh hoặc tình trạng khó khăn về kinh tế tài chính mua vét sản phẩm & hàng hóa có con số lớnnhằm cung cấp lại thu lợi bất chủ yếu gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phân phát tiền từhai mươi triệu vnd đến nhì trăm triệu đ hoặc phạt tù đọng từ sáu tháng đến nămnăm.”

8. Điều 161 được sửa đổi, bổ sung cập nhật nhưsau:

“Điều 161. Tội trốn thuế

1. Fan nào trốn thuế với số tiềntừ một trăm triệu đồng đến dưới ba trăm triệu đ hoặc bên dưới một trăm triệu đồngnhưng đã trở nên xử phạt hành bao gồm về hành vi trốn thuế hoặc đã bị kết án về tộinày hoặc về một trong những tội lý lẽ tại những điều 153, 154,155, 156, 157, 158, 159, 160, 164, 193, 194, 195, 196, 230, 232, 233, 236 và238 của cục luật này, không được xóa án tích hơn nữa vi phạm, thì bị vạc tiềntừ một lần đến năm lần số chi phí trốn thuế hoặc phạt cải tạo không giam cầm đếnhai năm.

2. Tội ác trốn thuế cùng với số tiềntừ tía trăm triệu đồng đến bên dưới sáu trăm triệu đồng hoặc tái phạm về tội này,thì bị phạt tiền xuất phát từ một lần đến năm lần số tiền trốn thuế hoặc phạt tội nhân từ sáutháng đến ba năm.

3. Lầm lỗi trốn thuế với số tiềntừ sáu trăm triệu vnd trở lên hoặc trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọngkhác, thì bị phạt tù túng từ hai năm đến bảy năm.

4. Người phạm tội còn rất có thể bịphạt tiền xuất phát từ một lần đến cha lần số chi phí trốn thuế.”

9. Xẻ sungĐiều 164a như sau:

“Điều 164a. Tội in, phạt hành,mua buôn bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước

1. Tín đồ nào in, phân phát hành, muabán phạm pháp hóa đơn, hội chứng từ thu nộp ngân sách chi tiêu nhà nước với con số lớn hoặcđã bị xử vạc hành thiết yếu về hành động này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa đượcxóa án tích ngoại giả vi phạm, thì bị phát tiền từ thời điểm năm mươi triệu đ đến haitrăm triệu đồng, cải tạo không kìm hãm đến cha năm hoặc phạt tội nhân từ sáu mon đếnba năm.

2. Tội lỗi thuộc một trong các cáctrường hòa hợp sau đây, thì bị phạt tội nhân từ một năm đến năm năm:

a) bao gồm tổ chức;

b) Có đặc điểm chuyên nghiệp;

c) lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

d) Hóa đơn, bệnh từ gồm số lượngrất to hoặc đặc trưng lớn;

đ) Thu lợi bất chính lớn;

e) Tái phạm nguy hiểm;

g) gây hậu trái nghiêm trọng.

3. Bạn phạm tội còn rất có thể bịphạt tiền từ mười triệu vnd đến một trăm năm mươi triệu đồng, cấm phụ trách chứcvụ, cấm hành nghề hoặc làm các bước nhất định từ 1 năm đến năm năm.”

10. Ngã sungĐiều 164b như sau:

“Điều 164b. Tội phạm luật quy địnhvề bảo quản, cai quản hóa đơn, hội chứng từ thu nộp chi tiêu nhà nước

1. Bạn nào có trọng trách bảoquản, thống trị hóa đơn, triệu chứng từ thu nộp giá cả nhà nước mà vi phạm luật quy địnhcủa nhà nước về bảo quản, quản lý hóa đơn, bệnh từ thu nộp túi tiền nhà nướcgây hậu quả cực kỳ nghiêm trọng hoặc đã biết thành xử phạt hành chính, xử trí kỷ giải pháp về hànhvi này hoặc đã bị kết án về tội này, không được xóa án tích hơn nữa vi phạm, thìbị phân phát tiền trường đoản cú mười triệu vnd đến một trăm triệu đồng, tôn tạo không giam giữđến 2 năm hoặc phạt tù hãm từ bố tháng mang đến hai năm.

2. Tội tình thuộc 1 trong cáctrường đúng theo sau đây, thì bị phạt tù nhân từ một năm đến năm năm:

a) bao gồm tổ chức;

b) Phạm tội những lần;

c) khiến hậu quả nghiêm trọng hoặcđặc biệt nghiêm trọng.

3. Bạn phạm tội còn có thể bịcấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm quá trình nhất định từ 1 năm đến năm năm.”

11. Bửa sungĐiều 170a như sau:

“Điều 170a. Tội xâm phạm quyềntác giả, quyền liên quan

1. Bạn nào ko được phép củachủ thể quyền tác giả, quyền liên quan mà triển khai một trong những hành vi sauđây xâm phạm quyền tác giả, quyền tương quan đang được bảo lãnh tại nước ta vớiquy tế bào thương mại, thì bị phát tiền từ thời điểm năm mươi triệu đồng đến năm trăm triệu đồnghoặc cải tạo không kìm hãm đến nhị năm:

a) xào luộc tác phẩm, bản ghiâm, bản ghi hình;

b) trưng bày đến công bọn chúng bảnsao tác phẩm, phiên bản sao bạn dạng ghi âm, bạn dạng sao bạn dạng ghi hình.

2. Lầm lỗi thuộc 1 trong các cáctrường hòa hợp sau đây, thì bị vạc tiền từ tư trăm triệu đồng đến một tỷ việt nam đồng hoặcphạt tù hãm từ sáu tháng đến tía năm:

a) bao gồm tổ chức;

b) Phạm tội nhiều lần.

3. Tín đồ phạm tội còn hoàn toàn có thể bịphạt tiền từ nhị mươi triệu đồng đến nhị trăm triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ,cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.”

12. Điều 171 được sửa đổi, bổsung như sau:

“Điều 171. Tội xâm phạm quyền sởhữu công nghiệp

1. Người nào cố kỉnh ý xâm phạm quyềnsở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hoặc hướng dẫn địa lý vẫn được bảo lãnh tạiViệt nam với bài bản thương mại, thì bị vạc tiền từ năm mươi triệu vnd đến nămtrăm triệu đồng hoặc tôn tạo không giam cầm đến hai năm.

2. Phạm tội thuộc 1 trong các cáctrường thích hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ tư trăm triệu vnd đến một tỷ việt nam đồng hoặcphạt tù nhân từ sáu tháng đến cha năm:

a) bao gồm tổ chức;

b) Phạm tội những lần.

3. Bạn phạm tội còn có thể bịphạt tiền từ nhì mươi triệu đồng đến nhì trăm triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ,cấm hành nghề hoặc làm các bước nhất định từ 1 năm đến năm năm.”

13. Điều 174 được sửa đổi, bổsung như sau:

“Điều 174. Tội vi phạm các quy địnhvề quản lý đất đai

1. Tín đồ nào tận dụng hoặc lạm dụngchức vụ, quyền lợi và nghĩa vụ giao đất, thu hồi, cho thuê, có thể chấp nhận được chuyển quyền sử dụng,cho phép chuyển mục tiêu sử dụng khu đất trái điều khoản thuộc một trong các trườnghợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam cầm đến bố năm hoặc phạt tù đọng từ sáutháng đến tía năm:

a) Đã bị cách xử lý kỷ mức sử dụng về hànhvi này ngoài ra vi phạm;

b) Đất có diện tích s lớn hoặc cógiá trị lớn;

c) tạo hậu trái nghiêm trọng.

2. Tội tình thuộc một trong cáctrường vừa lòng sau đây, thì bị phạt tội phạm từ hai năm đến bảy năm:

a) gồm tổ chức;

b) Đất có diện tích rất cao hoặccó cực hiếm rất lớn;

c) khiến hậu quả rất nghiêm trọng.

3. Tội tình thuộc một trong những cáctrường hòa hợp sau đây, thì bị phân phát tù từ thời điểm năm năm mang lại mười nhị năm:

a) Đất có diện tích quan trọng đặc biệt lớnhoặc có mức giá trị đặc biệt lớn;

b) tạo hậu quả quan trọng đặc biệt nghiêmtrọng.

4. Bạn phạm tội còn có thể bịphạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm năm mươi triệu đồng, cấm phụ trách chứcvụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.”

14. Xẻ sungĐiều 181a như sau:

“Điều 181a. Tội nắm ý công bốthông tin rơi lệch hoặc bịt giấu sự thật trong chuyển động chứng khoán

1. Tín đồ nào cầm cố ý ra mắt thôngtin sai lệch hoặc che giấu sự thật liên quan đến việc chào bán, niêm yết, giaodịch, hoạt động kinh doanh hội chứng khoán, tổ chức triển khai thị trường, đăng ký, lưu giữ ký, bùtrừ hoặc giao dịch thanh toán chứng khoán tạo hậu trái nghiêm trọng, thì bị phân phát tiền trường đoản cú mộttrăm triệu đ đến năm trăm triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặcphạt tội nhân từ sáu tháng đến hai năm.

2. Tội vạ thuộc một trong những cáctrường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 1 năm đến năm năm:

a) gồm tổ chức;

b) Thu lợi bất thiết yếu lớn;

c) gây hậu quả siêu nghiêm trọnghoặc đặc biệt quan trọng nghiêm trọng;

d) Tái phạm nguy hiểm.

3. Fan phạm tội còn rất có thể bịphạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhận chứcvụ, cấm hành nghề hoặc làm quá trình nhất định từ một năm đến năm năm.”

15. Bổ sungĐiều 181b như sau:

“Điều 181b. Tội sử dụng thôngtin nội bộ để sở hữ bán thị trường chứng khoán

1. Fan nào biết được thông tinliên quan liêu đến công ty đại bọn chúng hoặc quỹ đại chúng không được công bố mà nếu đượccông tía có thể tác động lớn mang đến giá bệnh khoán của công ty đại chúng hoặc quỹđại chúng này mà sử dụng tin tức này để sở hữ bán kinh doanh thị trường chứng khoán hoặc huyết lộ, cungcấp thông tin này hoặc bốn vấn cho những người khác tải bán kinh doanh chứng khoán trên cơ sởthông tin lớn, thì bị vạc tiền từ một trăm triệu vnd đến năm trăm triệu đồng,cải sản xuất không kìm hãm đến cha năm hoặc phạt tù đọng từ sáu mon đến tía năm.

2. Tội trạng thuộc một trong những cáctrường hợp sau đây, thì bị phạt tội nhân từ hai năm đến bảy năm:

a) tất cả tổ chức;

b) Thu lợi bất chính không hề nhỏ hoặcđặc biệt lớn;

c) tạo hậu quả nghiêm trọng;

d) Tái phạm nguy hiểm.

3. Người phạm tội còn rất có thể bịphạt tiền từ mười triệu đ đến một trăm năm mươi triệu đồng, cấm phụ trách chứcvụ, cấm hành nghề hoặc làm quá trình nhất định từ 1 năm đến năm năm.”

16. Xẻ sungĐiều 181c như sau:

“Điều 181c. Tội thao túng thiếu giá chứngkhoán

1. Người nào thực hiện một trongcác hành vi thao túng bấn giá triệu chứng khoán dưới đây gây kết quả nghiêm trọng, thì bịphạt tiền xuất phát từ một trăm triệu vnd đến năm trăm triệu đồng, cải tạo không giam giữđến tía năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm:

a) thông lưng để triển khai việcmua bán chứng khoán nhằm mục tiêu tạo ra cung và cầu giả tạo;

b) giao dịch chứng khoán bằnghình thức cấu kết, thu hút người khác thường xuyên mua bán.

2. Tội tình thuộc 1 trong cáctrường hợp sau đây, thì bị phạt phạm nhân từ hai năm đến bảy năm:

a) gồm tổ chức;

b) Thu lợi bất bao gồm lớn;

c) tạo hậu quả cực kỳ nghiêm trọnghoặc quan trọng nghiêm trọng;

d) Tái phạm nguy hiểm.

3. Fan phạm tội còn có thể bịphạt tiền từ mười triệu đ đến một trăm năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhận chứcvụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến năm năm.”

17. Điều 182 được sửa đổi, bổsung như sau:

“Điều 182. Tội gây ô nhiễm và độc hại môitrường

1. Bạn nào thải vào ko khí,nguồn nước, đất những chất gây ô nhiễm môi trường, phân phát tán bức xạ, phóng xạ vượtquá quy chuẩn chỉnh kỹ thuật giang sơn về hóa học thải ở mức độ cực kỳ nghiêm trọng hoặc làm môitrường bị ô nhiễm và độc hại nghiêm trọng hoặc khiến hậu quả cực kỳ nghiêm trọng khác, thì bị phạttiền từ thời điểm năm mươi triệu đồng đến năm trăm triệu đồng, cải tạo không giam giữ đếnba năm hoặc phạt phạm nhân từ sáu tháng mang đến năm năm.

2. Lỗi lầm thuộc 1 trong những cáctrường phù hợp sau đây, thì bị phạt tù hãm từ ba năm đến mười năm:

a) tất cả tổ chức;

b) Làm môi trường thiên nhiên bị ô nhiễm đặcbiệt nghiêm trọng hoặc khiến hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, đặc trưng nghiêm trọngkhác.

3. Người phạm tội còn có thể bịphạt chi phí từ mười triệu vnd đến một trăm năm mươi triệu đồng, cấm phụ trách chứcvụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến năm năm.”

18. Xẻ sungĐiều 182a như sau:

“Điều 182a. Tội vi phạm luật quy địnhvề quản lý chất thải nguy khốn

1. Người nào phạm luật quy định vềquản lý hóa học thải gian nguy gây ô nhiễm môi trường rất lớn hoặc gây hậu quảnghiêm trọng khác, còn nếu như không thuộc ngôi trường hợp mức sử dụng tại Điều182 của bộ luật này, thì bị phân phát tiền từ năm mươi triệu đồng đến năm trămtriệu đồng, phạt tôn tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đếnba năm.

2. Tội trạng thuộc 1 trong những cáctrường thích hợp sau đây, thì bị phạt tù nhân từ hai năm đến bảy năm:

a) tất cả tổ chức;

b) khiến hậu quả rất nghiêm trọng;

c) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội khiến hậu quả quánh biệtnghiêm trọng thì bị phân phát tù từ năm năm đến mười năm.

4. Fan phạm tội còn rất có thể bịphạt chi phí từ mười triệu vnd đến một trăm năm mươi triệu đồng, cấm phụ trách chứcvụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.”

19. Bửa sungĐiều 182b như sau:

“Điều 182b. Tội vi phạm quy địnhvề phòng đề phòng sự cố môi trường

1. Người nào vi phạm quy định vềphòng đề phòng sự cố môi trường thiên nhiên để xảy ra sự cố môi trường thiên nhiên hoặc vi phạm luật quy định vềứng phó sự cố môi trường thiên nhiên làm môi trường thiên nhiên bị độc hại nghiêm trọng hoặc tạo hậu quảnghiêm trọng khác, thì bị phân phát tiền từ năm mươi triệu đồng đến năm trăm triệu đồng,phạt tôn tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt phạm nhân từ sáu tháng đến tía năm.

2. Phạm tội gây hậu quả rấtnghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

3. Phạm tội khiến hậu quả đặc biệtnghiêm trọng thì bị phân phát tù từ năm năm mang đến mười năm.

4. Tín đồ phạm tội còn có thể bịphạt chi phí từ mười triệu đồng đến một trăm năm mươi triệu đồng, cấm phụ trách chứcvụ, cấm hành nghề hoặc làm quá trình nhất định từ 1 năm đến năm năm.”

20. Điều 185 được sửa đổi, bổsung như sau:

“Điều 185. Tội đưa chất thải vàolãnh thổ việt nam

1. Fan nào lợi dụng việc nhậpkhẩu công nghệ, lắp thêm móc, thiết bị, truất phế liệu hoặc hóa chất, chế phẩm sinh học tập hoặcbằng mánh khoé khác gửi vào lãnh thổ việt nam chất thải gian nguy hoặc hóa học thảikhác với con số lớn hoặc tạo hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tiền trường đoản cú haitrăm triệu đ đến một tỷ đồng, tôn tạo không kìm hãm đến bố năm hoặc phát tùtừ sáu tháng đến ba năm.

2. Lầm lỗi thuộc 1 trong những cáctrường hợp sau đây, thì bị phạt tầy từ hai năm đến bảy năm:

a) có tổ chức;

b) chất thải nguy nan có số lượnglớn hoặc chất thải khác gồm số lượng không nhỏ hoặc quan trọng đặc biệt lớn;

c) tạo hậu quả khôn cùng nghiêm trọng;

3. Phạm tội tạo hậu quả sệt biệtnghiêm trọng thì bị phân phát tù từ thời điểm năm năm cho mười năm.

4. Tín đồ phạm tội còn có thể bịphạt tiền từ 1 trăm triệu đ đến năm trăm triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ,cấm hành nghề hoặc làm quá trình nhất định từ một năm đến năm năm.”

21. Điều 190 được sửa đổi, bổsung như sau:

“Điều 190. Tội vi phạm các quy địnhvề bảo vệ động đồ thuộc hạng mục loài nguy cấp, quý, hi hữu được ưu tiên bảo đảm an toàn

1. Người nào săn bắt, giết, vậnchuyển, nuôi, nhốt, bán buôn trái phép động vật hoang dã thuộc hạng mục loài nguy cấp,quý, hiếm được ưu tiên đảm bảo hoặc vận chuyển, buôn bán trái phép thành phần cơ thểhoặc thành phầm của loài động vật đó, thì bị vạc tiền từ thời điểm năm mươi triệu đ đếnnăm trăm triệu đồng, tôn tạo không giam giữ đến cha năm hoặc bị phạt tội phạm từ sáutháng đến tía năm.

Xem thêm: Top 5 Tính Cách Của Người Thành Công, Những Tính Cách Dẫn Đến Thành Công

2. Tội tình thuộc 1 trong những cáctrường hòa hợp sau đây, thì bị phạt tù nhân từ 2 năm đến bảy năm:

a) có tổ chức;

b) tận dụng chức vụ, quyền hạn;

c) sử dụng công gắng hoặc phươngtiện săn bắt bị cấm;

d) Săn bắt trong khu vực bị cấmhoặc vào thời gian bị cấm;

đ) gây hậu quả vô cùng nghiêm trọnghoặc quan trọng nghiêm trọng.

3. Fan phạm tội còn rất có thể bịphạt chi phí từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, cấm phụ trách chức vụ, cấmhành nghề hoặc làm các bước nhất định từ 1 năm đến năm năm.”

22. Điều 191 được sửa đổi, bổsung như sau:

“Điều 191. Tội vi phạm các quy địnhvề cai quản khu bảo tồn thiên nhiên

1. Người nào vi phạm những quy địnhvề cai quản khu bảo tồn thiên nhiên gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị vạc tiền từnăm mươi triệu vnd đến năm trăm triệu đồng, tôn tạo không giam cầm đến tía nămhoặc bị phạt tù túng từ sáu mon đến ba năm.

2. Phạm tội khiến hậu trái nghiêmtrọng đối với phân khu bảo đảm an toàn nghiêm ngặt thì bị phạt tù đọng từ hai năm đến nămnăm.

3. Tội lỗi thuộc một trong cáctrường đúng theo sau đây, thì bị phạt phạm nhân từ tía năm đến mười năm:

a) bao gồm tổ chức;

b) sử dụng công cụ, phương tiện,biện pháp bị cấm;

c) gây hậu quả rất nghiêm trọnghoặc quan trọng nghiêm trọng so với phân khu đảm bảo nghiêm ngặt.

4. Fan phạm tội còn hoàn toàn có thể bịphạt chi phí từ mười triệu vnd đến một trăm triệu đồng, cấm phụ trách chức vụ, cấmhành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.”

23. Ngã sungĐiều 191a như sau:

“Điều 191a. Tội nhập khẩu, pháttán các loài ngoại lai xâm sợ hãi

1. Bạn nào chũm ý nhập khẩu,phát tán những loài ngoại lai xâm hại gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phân phát tiềntừ năm mươi triệu vnd đến năm trăm triệu đồng, tôn tạo không kìm hãm đến banăm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

2. Lỗi lầm thuộc 1 trong những cáctrường phù hợp sau đây, thì bị phạt tù túng từ ba năm mang lại mười năm:

a) gồm tổ chức;

b) gây hậu quả khôn cùng nghiêm trọnghoặc đặc biệt nghiêm trọng;

c) Tái phạm nguy hiểm.

3. Bạn phạm tội còn có thể bịphạt tiền từ mười triệu vnd đến một trăm triệu đồng, cấm phụ trách chức vụ, cấmhành nghề hoặc làm các bước nhất định từ một năm đến năm năm.”

24. Điểm b khoản 2 Điều 202 đượcsửa đổi, bổ sung như sau:

“b) vào tình trạng bao gồm sử dụngrượu, bia nhưng mà trong tiết hoặc tương đối thở gồm nồng độ động vượt quá mức quy định hoặccó sử dụng những chất kích thích dũng mạnh khác mà lao lý cấm sử dụng;”

25. Điều 224 được sửa đổi, bổsung như sau:

“Điều 224. Tội phân phát tán vi rút,chương trình tin học có nhân kiệt gây hại cho hoạt động của mạng trang bị tính, mạngviễn thông, mạng Internet, vật dụng số

1. Tín đồ nào nắm ý phạt tán virút, chương trình tin học có bản lĩnh gây hại mang đến mạng sản phẩm tính, mạng viễnthông, mạng Internet, sản phẩm công nghệ số gây hậu trái nghiêm trọng, thì bị vạc tiền từhai mươi triệu đồng đến nhì trăm triệu đ hoặc phạt tù đọng từ 1 năm đến nămnăm.

2. Lỗi lầm thuộc một trong các cáctrường đúng theo sau đây, thì bị phạt tội phạm từ ba năm mang đến bảy năm:

a) có tổ chức;

b) tạo hậu quả siêu nghiêm trọng;

c) Tái phạm nguy hiểm.

3. Tội tình thuộc 1 trong các cáctrường vừa lòng sau đây, thì bị phát tù từ năm năm mang đến mười nhì năm:

a) Đối với khối hệ thống dữ liệu thuộcbí mật nhà nước; khối hệ thống thông tin ship hàng an ninh, quốc phòng;

b) Đối với hạ tầng thôngtin quốc gia; hệ thống thông tin điều hành và quản lý lưới năng lượng điện quốc gia; hệ thống thôngtin tài chính, ngân hàng; hệ thống thông tin tinh chỉnh và điều khiển giao thông;

c) gây hậu quả đặc biệt nghiêmtrọng.

4. Fan phạm tội còn rất có thể bịphạt tiền từ năm triệu đ đến năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấmhành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.”

26. Điều 225 được sửa đổi, bổsung như sau:

“Điều 225. Tội ngăn trở hoặc gâyrối loạn buổi giao lưu của mạng trang bị tính, mạng viễn thông, mạng Internet, thiết bịsố

1. Bạn nào tiến hành một trongcác hành vi sau đây gây kết quả nghiêm trọng còn nếu như không thuộc trường hòa hợp quy địnhtại Điều 224 với Điều 226a của bộ luật này, thì bị vạc tiềntừ nhì mươi triệu vnd đến hai trăm triệu đ hoặc phạt tội phạm từ một năm đến nămnăm:

a) tự ý xóa, có tác dụng tổn hại hoặcthay đổi phần mềm, tài liệu thiết bị số;

b) ngăn chặn trái phép vấn đề truyềntải dữ liệu của mạng thứ tính, mạng viễn thông, mạng Internet, thiết bị số;

c) hành động khác ngăn cản hoặc gâyrối loạn hoạt động của mạng vật dụng tính, mạng viễn thông, mạng Internet, thiết bịsố.

2. Phạm tội thuộc 1 trong các cáctrường hòa hợp sau đây, thì bị phạt tù hãm từ tía năm mang lại bảy năm:

a) có tổ chức;

b) lợi dụng quyền quản lí trị mạngmáy tính, mạng viễn thông, mạng Internet;

c) gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng;

3. Tội tình thuộc một trong những cáctrường thích hợp sau đây, thì bị phát tù từ thời điểm năm năm đến mười hai năm:

a) Đối với hệ thống dữ liệu thuộcbí mật đơn vị nước; khối hệ thống thông tin ship hàng an ninh, quốc phòng;

b) Đối với hạ tầng thôngtin quốc gia; hệ thống thông tin quản lý lưới điện quốc gia; khối hệ thống thôngtin tài chính, ngân hàng; khối hệ thống thông tin tinh chỉnh giao thông;

c) khiến hậu quả đặc biệt nghiêmtrọng.

4. Bạn phạm tội còn có thể bịphạt tiền từ năm triệu đ đến năm mươi triệu đồng, cấm phụ trách chức vụ, cấmhành nghề hoặc làm quá trình nhất định từ một năm đến năm năm.”

27. Điều 226 được sửa đổi, bổsung như sau:

“Điều 226. Tội chuyển hoặc sử dụngtrái phép tin tức mạng đồ vật tính, mạng viễn thông, mạng Internet

1. Người nào triển khai một trongcác hành vi tiếp sau đây xâm phạm tiện ích của cơ quan, tổ chức, cá nhân, xâm phạm trậttự, bình an xã hội khiến hậu trái nghiêm trọng, thì bị phân phát tiền từ bỏ mười triệu đồngđến một trăm triệu đồng, tôn tạo không giam cầm đến cha năm hoặc bị phạt tù đọng từsáu tháng đến tía năm:

a) Đưa lên mạng trang bị tính, mạngviễn thông, mạng mạng internet những thông tin trái với công cụ của pháp luật, nếukhông thuộc trường hợp cách thức tại Điều 88 và Điều 253 của cục luật này;

b) mua bán, trao đổi, tặng cho,sửa chữa, thay đổi hoặc công khai hóa những tin tức riêng hòa hợp pháp của cơquan, tổ chức, cá nhân khác bên trên mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internetmà không được phép của nhà sở hữu tin tức đó;

c) hành vi khác thực hiện tráiphép tin tức trên mạng thiết bị tính, mạng viễn thông, mạng Internet.

2. Tội trạng thuộc 1 trong cáctrường thích hợp sau đây, thì bị phạt phạm nhân từ hai năm đến bảy năm:

a) có tổ chức;

b) tận dụng quyền quản trị mạngmáy tính, mạng viễn thông, mạng Internet;

c) Thu lợi bất chính xuất phát điểm từ 1 trămtriệu đồng trở lên;

d) khiến hậu quả siêu nghiêm trọnghoặc quan trọng nghiêm trọng.

3. Người phạm tội còn có thể bịphạt chi phí từ nhị mươi triệu vnd đến nhị trăm triệu đồng, cấm đảm nhận chức vụ,cấm hành nghề hoặc làm quá trình nhất định từ một năm đến năm năm.”

28. Bổ sungĐiều 226a như sau:

“Điều 226a. Tội truy vấn bất hợppháp vào mạng vật dụng tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số của ngườikhác

1. Fan nào thế ý vượt qua cảnhbáo, mã truy hỏi cập, tường lửa, áp dụng quyền quản lí trị của tín đồ khác hoặc bằngphương thức khác truy cập bất hợp pháp vào mạng sản phẩm công nghệ tính, mạng viễn thông, mạngInternet hoặc sản phẩm số của fan khác chiếm phần quyền điều khiển; can thiệp vàochức năng hoạt động của thiết bị số; lấy cắp, gắng đổi, bỏ hoại, làm cho giả dữ liệuhoặc áp dụng trái phép các dịch vụ, thì bị phát tiền từ nhì mươi triệu đồng đếnhai trăm triệu đồng hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm.

2. Tội vạ thuộc 1 trong các cáctrường đúng theo sau đây, thì bị phạt tội phạm từ cha năm cho bảy năm:

a) tất cả tổ chức;

b) lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

c) Thu lợi bất chính lớn;

d) gây hậu trái nghiêm trọng;

đ) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các cáctrường vừa lòng sau đây, thì bị phát tù từ năm năm đến mười hai năm:

a) Đối với khối hệ thống dữ liệu thuộcbí mật nhà nước; hệ thống thông tin ship hàng an ninh, quốc phòng;

b) Đối với cơ sở hạ tầng thôngtin quốc gia; khối hệ thống thông tin quản lý điều hành lưới năng lượng điện quốc gia; khối hệ thống thôngtin tài chính, ngân hàng; hệ thống thông tin điều khiển giao thông;

c) Thu lợi bất chính rất to lớn hoặcđặc biệt lớn;

d) khiến hậu quả vô cùng nghiêm trọnghoặc quan trọng đặc biệt nghiêm trọng.

4. Người phạm tội còn có thể bịphạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấmhành nghề hoặc làm các bước nhất định từ 1 năm đến năm năm.”

29. Bổ sungĐiều 226b như sau:

“Điều 226b. Tội áp dụng mạng máytính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc vật dụng số thực hiện hành vi chiếmđoạt tài sản

1. Tín đồ nào thực hiện mạng máytính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc trang bị số triển khai một trong nhữnghành vi sau đây, thì bị phát tiền từ mười triệu đ đến một trăm triệu vnd hoặcphạt tù từ 1 năm đến năm năm:

a) Sử dụng tin tức về tài khoản,thẻ bank của cơ quan, tổ chức, cá nhân để chỉ chiếm đoạt hoặc có tác dụng giả thẻ ngânhàng nhằm mục đích chiếm đoạt gia tài của nhà thẻ hoặc thanh toán giao dịch hàng hóa, dịch vụ;

b) tróc nã cập bất hợp pháp vào tàikhoản của cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm chỉ chiếm đoạt tài sản;

c) lừa đảo và chiếm đoạt tài sản trong thương mại điệntử, sale tiền tệ, huy động vốn tín dụng, giao thương mua bán và thanh toán cổ phiếuqua mạng nhằm mục tiêu chiếm đoạt tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân;

d) hành vi khác nhằm mục tiêu chiếm đoạttài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

2. Tội trạng thuộc 1 trong những cáctrường hòa hợp sau đây, thì bị phạt tội nhân từ cha năm cho bảy năm:

a) tất cả tổ chức;

b) Phạm tội nhiều lần;

c) Có đặc điểm chuyên nghiệp;

d) chiếm đoạt gia sản có giá trịtừ năm mươi triệu vnd đến bên dưới hai trăm triệu đồng;

đ) khiến hậu trái nghiêm trọng;

e) Tái phạm nguy hiểm.

3. Tội vạ thuộc một trong các cáctrường thích hợp sau đây, thì bị phạt tù hãm từ bảy năm mang lại mười lăm năm:

a) chỉ chiếm đoạt tài sản có giá trịtừ nhị trăm triệu đồng đến bên dưới năm trăm triệu đồng;

b) tạo hậu quả siêu nghiêm trọng.

4. Tội vạ thuộc 1 trong các cáctrường đúng theo sau đây, thì bị phạt tù hãm từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tùchung thân:

a) chỉ chiếm đoạt gia tài có giá trịtừ năm trăm triệu đ trở lên;

b) gây hậu quả đặc trưng nghiêmtrọng.

5. Người phạm tội còn hoàn toàn có thể bịphạt tiền từ năm triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặctoàn bộ tài sản, cấm đảm nhận chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm quá trình nhất địnhtừ 1 năm đến năm năm.”

30. Bổ sungĐiều 230a như sau:

“Điều 230a. Tội khủng bố

1. Tín đồ nào nhằm mục tiêu gây ra tình trạnghoảng sợ hãi trong công bọn chúng mà xâm phạm tính mạng con người của tín đồ khác hoặc hủy hoại tàisản của cơ quan, tổ chức, cá nhân, thì bị phạt tù đọng từ mười năm đến hai mươi năm,tù tầm thường thân hoặc tử hình.

2. Lầm lỗi trong trường hợp xâmphạm tự do thân thể, sức khỏe hoặc chiếm phần giữ, có tác dụng hư hại tài sản của cơ quan, tổchức, cá nhân, thì bị phân phát tù từ thời điểm năm năm mang đến mười lăm năm.

3. Tội trạng trong trường vừa lòng đedọa triển khai một trong các hành vi công cụ tại khoản 1 Điều này hoặc tất cả nhữnghành vi khác uy ức hiếp tinh thần, thì bị phạt tù nhân từ 2 năm đến bảy năm.

4. Fan phạm tội còn rất có thể bịphạt cai quản chế, cấm cư trú từ một năm đến năm năm, tịch thu 1 phần hoặc toàn bộtài sản.

31. Xẻ sungĐiều 230b như sau:

“Điều 230b. Tội tài trợ bự bố

1. Tín đồ nào huy động, cung ứng tiền,tài sản dưới ngẫu nhiên hình thức nào mang lại tổ chức, cá nhân khủng bố, thì bị vạc tùtừ năm năm mang đến mười năm.

2. Bạn phạm tội còn có thể bịphạt quản lí chế, cấm trú ngụ từ một năm đến năm năm, tịch thu 1 phần hoặc toàn bộtài sản.”

32. Điều 248 được sửa đổi, bổsung như sau:

“Điều 248. Tội đánh bạc đãi

1. Fan nào đánh bội bạc trái phépdưới bất kỳ hình thức như thế nào được thua bởi tiền xuất xắc hiện vật có giá trị trường đoản cú haitriệu đồng đến dưới năm mươi triệu vnd hoặc bên dưới hai triệu đ nhưng đã bị kếtán về tội này hoặc tội biện pháp tại Điều 249 của cục luậtnày, chưa được xóa án tích mà hơn nữa vi phạm, thì bị phạt tiền trường đoản cú năm triệu đ đếnnăm mươi triệu đồng, tôn tạo không kìm hãm đến ba năm hoặc phạt phạm nhân từ bố thángđến cha năm.

2. Tội lỗi thuộc một trong những cáctrường hợp sau đây, thì bị phạt tù túng từ hai năm đến bảy năm:

a) Có đặc thù chuyên nghiệp;

b) chi phí hoặc hiện vật dùng đánhbạc có mức giá trị từ năm mươi triệu đồng trở lên;

c) Tái phạm nguy hiểm.

3. Tín đồ phạm tội còn rất có thể bịphạt tiền từ ba triệu vnd đến ba mươi triệu đồng”.

33. Khoản 1 Điều 249 được sửa đổi,bổ sung như sau:

“1. Tín đồ nào tổ chức triển khai đánh bạchoặc gá bạc đãi trái phép cùng với quy mô phệ hoặc đã bị xử phát hành bao gồm về hành viquy định trên Điều này với Điều 248 của bộ luật này hoặc đã bịkết án về một trong các tội này, không được xóa án tích hơn nữa vi phạm, thì bịphạt tiền từ mười triệu đ đến cha trăm triệu vnd hoặc phạt tội nhân từ 1 năm đếnnăm năm.”

34. Điều 251 được sửa đổi, bổsung như sau:

“Điều 251. Tội rửa tiền

1. Bạn nào tiến hành một trongcác hành động sau đây, thì bị phạt tầy từ 1 năm đến năm năm:

a) tham gia trực tiếp hoặc giántiếp vào giao dịch tài chính, bank hoặc giao dịch khác liên quan đến tiền,tài sản biết rõ là vì phạm tội mà lại có nhằm mục tiêu che cất nguồngốc bất hợp pháp của tiền, tài sản đó;

b) sử dụng tiền, gia sản biết rõ là do phạm tội mà có vào việc triển khai cáchoạt động marketing hoặc chuyển động khác;

c) đậy giấu tin tức về mối cung cấp gốc,bản hóa học thực sự, vị trí, vượt trình di chuyển hoặc quyền sở hữu so với tiền,tài sản biết rõ là vì phạm tội mà bao gồm hoặc cản trở việc xác minh những thông tinđó;

d) tiến hành một trong các hànhvi mức sử dụng tại những điểm a, b và c khoản này so với tiền, tài sản biết rõ làcó được từ các việc chuyển dịch, gửi nhượng, đổi khác tiền, tài sản do phạm tộimà có.

2. Tội lỗi thuộc một trong số trườnghợp sau đây, thì bị phạt tầy từ ba năm đến mười năm:

a) tất cả tổ chức;

b) tận dụng chức vụ, quyền hạn;

c) Phạm tội các lần;

d) Có đặc thù chuyên nghiệp;

đ) sử dụng thủ đoạn tinh vi, xảoquyệt;

e) Tiền, gia sản phạm tội tất cả giátrị lớn;

g) Thu lợi bất thiết yếu lớn;

h) khiến hậu quả nghiêm trọng;

i) Tái phạm nguy hiểm.

3. Lầm lỗi thuộc một trong các cáctrường vừa lòng sau đây, thì bị phạt tù từ tám năm đến mười lăm năm:

a) Tiền, gia sản phạm tội gồm giátrị không nhỏ hoặc quan trọng đặc biệt lớn;

b) Thu lợi bất chính rất to lớn hoặcđặc biệt lớn;

c) khiến hậu quả rất nghiêm trọnghoặc quan trọng đặc biệt nghiêm trọng.

4. Fan phạm tội còn rất có thể bịtịch thu 1 phần hoặc toàn thể tài sản, vạc tiền đến cha lần số tiền hoặc giátrị tài sản phạm tội, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc có tác dụng công việcnhất định từ một năm đến năm năm.”

35. Điều 274 được sửa đổi nhưsau:

“Điều 274. Tội xuất cảnh, nhập cảnhtrái phép; tội ở lại nước ta trái phép

Người nào xuất cảnh, nhập cảnhtrái phép hoặc làm việc lại vn trái phép, đã bị xử phạt hành bao gồm về hành vinày bên cạnh đó vi phạm, thì bị phạt tiền tự năm triệu đ đến năm mươi triệu đồnghoặc phạt tội phạm từ tía tháng mang lại hai năm.”

36. Bến bãi bỏcác điều 131, 183, 184 với 199.

Điều 2. Sửađổi, bổ sung cập nhật một số các từ tại khoản 1 Điều 313 nhưsau:

1. Sửa đổi các từ “Điều 119, khoản 2 (tội mua bán phụ nữ)” thành các từ “Điều 119, khoản 2 (tội giao thương mua bán người)”;

2. Bổ sung cụm từ bỏ “Điều 230a (tộikhủng bố)” vào sau nhiều từ “Điều 230 (tội chế tạo, tàng trữ,vận chuyển, sử dụng, giao thương trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phươngtiện kỹ thuật quân sự)”.

Điều 3.

1. Cách thức nàycó hiệu lực thực thi thi hành từ thời điểm ngày 01 mon 01 năm 2010.

2. Chủ yếu phủ, tòa án nhân dân tốicao, Viện Kiểm gần kề nhân dân về tối cao trong phạm vi nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi của mìnhhướng dẫn thi hành công cụ này.

Luật này đã có Quốc hội nướcCộng hòa làng hội công ty nghĩa nước ta khóa XII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 19tháng 6 năm 2009.