Đại học tập Nguyễn tất Thành mã trường ( NTT) đã thiết yếu thức công bố điểm chuẩn chỉnh xét tuyển năm 2022 với 47 ngành nghề khác nhau. Mời sỹ tử theo dõi nội dung bài viết chi tiết bên dưới đây


Điểm chuẩn chỉnh Đại học Nguyễn vớ Thành 2021 hệ bao gồm Quy sẽ được công bố cụ thể như sau:

*

Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Tất Thành 2021

Y khoa

Mã ngành: 7720101

Điểm chuẩn: 24,50

Y học dự phòng

Mã ngành: 7720110

Điểm chuẩn: 19,00

Dược học

Mã ngành: 7720201

Điểm chuẩn: 21,00

Điều dưỡng

Mã ngành: 7720301

Điểm chuẩn: 19,00

Kỹ thuật y sinh

Mã ngành: 7520212

Điểm chuẩn: 15,00

Vật lý y khoa

Mã ngành: 7520403

Điểm chuẩn: 15,00

Công nghệ sinh học

Mã ngành: 7420201

Điểm chuẩn: 15,00

Kỹ thuật xét nghiệm y học

Mã ngành: 7720601

Điểm chuẩn: 19,00

Công nghệ kỹ thuật hóa học

Mã ngành: 7510401

Điểm chuẩn: 15,00

Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã ngành: 7850101

Điểm chuẩn: 15,00

Quan hệ công chúng

Mã ngành: 7320108

Điểm chuẩn: 15,00

Tâm lý học

Mã ngành: 7310401

Điểm chuẩn: 15,00

Kỹ thuật xây dựng

Mã ngành: 7580201

Điểm chuẩn: 15,00

Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử

Mã ngành: 7510301

Điểm chuẩn: 15,00

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Mã ngành: 7510203

Điểm chuẩn: 15,00

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Mã ngành: 7510205

Điểm chuẩn: 19,00

Công nghệ thông tin

Mã ngành: 7480201

Điểm chuẩn: 16,00

Kỹ thuật phần mềm

Mã ngành: 7480102

Điểm chuẩn: 15,00

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

Mã ngành: 7480102

Điểm chuẩn: 15,00

Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

Mã ngành: 7520118

Điểm chuẩn: 15,00

Kế toán

Mã ngành: 7340301

Điểm chuẩn: 15,00

Tài chính - ngân hàng

Mã ngành: 7340201

Điểm chuẩn: 15,00

Quản trị ghê doanh

Mã ngành: 7340101

Điểm chuẩn: 19,00

Quản trị nhân lực

Mã ngành: 7340404

Điểm chuẩn: 15,00

Luật kinh tế

Mã ngành: 7380107

Điểm chuẩn: 15,00

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

Mã ngành: 7510605

Điểm chuẩn: 15,00

Thương mại điện tử

Mã ngành: 7340122

Điểm chuẩn: 15,00

Marketing

Mã ngành: 7340115

Điểm chuẩn: 15,00

Kinh doanh quốc tế

Mã ngành: 7340120

Điểm chuẩn: 15,00

Quan hệ quốc tế

Mã ngành: 7310206

Điểm chuẩn: 15,00

Quản trị khách sạn

Mã ngành: 7810201

Điểm chuẩn: 16,00

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống uống

Mã ngành: 7810202

Điểm chuẩn: 16,00

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: 7220201

Điểm chuẩn: 15,00

Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam

Mã ngành: 7220101

Điểm chuẩn: 15,00

Du lịch

Mã ngành: 7810101

Điểm chuẩn: 15,00

Truyền thông nhiều phương tiện

Mã ngành: 7320104

Điểm chuẩn: 15,00

Việt phái nam học

Mã ngành: 7310630

Điểm chuẩn: 15,00

Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã ngành: 7220204

Điểm chuẩn: 16,00

Đông phương học

Mã ngành: 7310608

Điểm chuẩn: 15,00

Thiết kế đồ họa

Mã ngành: 7210403

Điểm chuẩn: 15,00

Kiến trúc

Mã ngành: 7580101

Điểm chuẩn: 15,00

Thiết kế nội thất

Mã ngành: 7580108

Điểm chuẩn: 15,00

Thanh nhạc

Mã ngành: 7210205

Điểm chuẩn: 15,00

Piano

Mã ngành: 7210208

Điểm chuẩn: 15,00

Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình

Mã ngành: 7210234

Điểm chuẩn: 15,00

Quay phim

Mã ngành: 7210236

Điểm chuẩn: 15,00

Đạo diễn điện ảnh - Truyền hình

Mã ngành: 7210235

Điểm chuẩn: 15,00

Lời kết:Trên đó là thông tin về điểm chuẩn chỉnh Đại họcNguyễn tất Thành 2021 bởi Kênh tuyển chọn sinh 24h thực hiện.