12 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 3 + gồm ĐÁP Án.

Bạn đang xem: Đề thi học sinh giỏi toán lớp 3

đề thi hsg toán 3 cấp cho huyện, đề thi học tập sinh giỏi toán lớp 3 cấp tỉnh với cấp tp trọn bộ có hướng dẫn giải bỏ ra tiết.Tự học Online xin reviews đến quý thầy cô và các bạn tham khảo Tuyển chọn 112 ĐỀ ÔN TẬP HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 3 + có Đáp Án

12 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 3 + tất cả ĐÁP ÁN


*

Tải Xuống

đề số 1

Bài 1: Tính nhanh

A = (a x 7 + a x 8 – a x 15) : ( 1 + 2 + 3 + …….. + 10)

B = ( 18 – 9 x 2) x ( 2 + 4 + 6 + 8 + 10 )


Bài 2: tìm kiếm x

* X x 5 + 122 + 236 = 633

* ( X : 12 ) x 7 + 8 = 36

Bài 3: Tính cấp tốc tổng sau: 6 + 12 + 18 + …….+ 90.

Bài 4 : hàng số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ 48 đến 126 bao gồm bao nhiêu số chẵn, từng nào số lẻ? bao gồm bao nhiêu chữ số?


*

Bài 5: Tích của nhì số là 354. Nếu thừa số thứ nhất tăng lên 3 lần quá số vật dụng hai tạo thêm 2 lần thì tích new là bao nhiêu?

Bài 6: Từ tía chữ số 6, 7 , 9 ta lập được một số có ba chữ số khác biệt là A. Từ hai số 5, 8 ta lập được một số có hai chữ số khác biệt là B. Biết rằng hiệu thân A và B là 891. Tìm hai số đó?

Bài 7: vào túi có cha loại bi: bi đỏ, bi vàng với bi xanh. Biết rằng số bi của cả túi nhiều hơn nữa tổng số bi vàng và bi đỏ là 15 viên, số bi xanh ít hơn số bi rubi là 3 viên và nhiều hơn nữa bi đỏ là 4 viên. Hỏi trong túi gồm bao nhiêu viên bi?

ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP SỐ 1

Bài 1: Tính nhanh

(a x 7 + a x 8 – a x 15) : ( 1 + 2 + 3 + …….. + 10)

= a x (7 + 8 – 15) : ( 1 + 2 + 3 + …….. + 10)

= (a x 0) : ( 1 + 2 + 3 + …….. + 10)

= 0 : ( 1 + 2 + 3 + …….. + 10)

= 0

* ( 18 – 9 x 2) x ( 2 + 4 + 6 + 8 + 10 )

= (18 – 18) x ( 2 + 4 + 6 + 8 + 10 )

= 0 x ( 2 + 4 + 6 + 8 + 10 )

= 0

Bài 2: tìm kiếm x

x x 5 + 122 + 236 = 633

(x x 5 ) + 122 + 236 = 633


(x x 5 ) + 358 = 633

(x x 5 ) = 633 -358

x x 5 = 275

x = 275 : 5

x = 55

(x : 12 ) x 7 + 8 = 36

( x : 12 ) x 7 = 36 – 8

( x : 12 ) x 7 = 28

( x : 12 ) = 28 : 7

x : 12 = 4

x = 4 x 12

x = 48

Bài 3: Tính nhanh tổng sau: 6 + 12 + 18 + …….+ 90.

Bài giải

Ta viết tổng 6 + 12 + 18 + …….+ 96 với tương đối đầy đủ các số hạng như sau:

= 6 + 12 + 18 + 24 + 30 + 36 + 42 + 48 + 54 + 60 + 66 + 72 + 78 + 84 + 90

= (6 + 90) + (12 + 84) + (18 + 78) + (24 + 72) + (30 + 66) + (36 + 60) + (42 + 54) + 48

= 96 + 96 + 96 + 96 + 96 + 96 + 96 + 48

= 96 x 7 + 48

= 672 + 48

= 720

Bài 4 : hàng số tự nhiên liên tiếp ban đầu từ 48 đến 126 tất cả bao nhiêu số chẵn, bao nhiêu số lẻ? gồm bao nhiêu chữ số?

Bài giải

Dãy số từ nhiên liên tiếp từ 48 mang lại 126 có: (126 – 48) : 1 + 1 = 79 (số)

Dãy số bắt đầu là số chẵn hoàn thành là số chẵn thì con số số chẵn hơn con số số lẻ 1 số

2 lần số lẻ là: 79 – 1 = 78 (số)

Số lẻ là: 78 : 2 = 39 (số)


Số chẵn là: 39 + 1 = 40 (số)

Đáp số: Số lẻ: 39 số

Số chẵn: 40 số

T ừ 48 cho 99 có: (99 – 48) : 1 + 1 = 52 (số)

Từ 100 cho 126 có: (126 – 100) : 1 + 1 = 27 (số)

Số các chữ số là: 52 x 2 + 27 x 3 = 185 (chữ số)

Đáp số: 185 chữ số

Bài 5: Tích của nhì số là 354. Trường hợp thừa số đầu tiên tăng lên 3 lần thừa số sản phẩm công nghệ hai tăng thêm 2 lần thì tích mới là bao nhiêu?

Bài giải

Nếu quá số đầu tiên tăng lên 3 lần quá số đồ vật hai tạo thêm 2 lần thì tích tăng là: 3 x 2 = 6 (lần)

Tích mới là: 354 x 6 =2124

Đáp số: 2124

Bài 6: Từ bố chữ số 6, 7 , 9 ta lập được một số có bố chữ số không giống nhau là A. Từ nhị số 5, 8 ta lập được một trong những có nhì chữ số khác biệt là B. Hiểu được hiệu thân A và B là 891. Tìm nhị số đó?

Bài giải

Biết hiệu thân A cùng B là 891 tức là số bao gồm 3 chữ số phải to hơn 891.

Từ ba chữ số 6, 7 , 9 ta lập được số có ba chữ số khác biệt lớn rộng 891 là: 976, 967

Từ nhị số 5, 8 ta lập được số tất cả hai chữ số không giống nhau là: 58 với 85

Ta có các trường hòa hợp sau:

976 – 58 = 918 (loại) 976 – 85 = 891 (chọn)

967 – 58 = 909 (loại) 967 – 85 = 882 (loại)

Vậy hai số kia là: 976 với 85


Bài 7: trong túi có ba loại bi: bi đỏ, bi vàng và bi xanh. Biết rằng số bi của tất cả túi nhiều hơn thế tổng số bi vàng với bi đỏ là 15 viên, số bi xanh ít hơn số bi tiến thưởng là 3 viên và nhiều hơn thế nữa bi đỏ là 4 viên. Hỏi trong túi bao gồm bao nhiêu viên bi?

Bài giải

Số bi của tất cả túi nhiều hơn thế tổng số bi vàng với bi đỏ là 15 viên có nghĩa là số bi xanh là 15 viên

Số bi xoàn là: 15 + 3 = 18 (viên)

Số bi đỏ là: 15 – 4 = 11 (viên)

Trong túi có toàn bộ số bi là: 15 + 18 + 11 = 44 (viên)

Đáp số: 44 viên

đề số 2

Bài 1: Tính nhanh

* 24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2

* 217 x 45 + 50 x 217 + 217 x 5

Bài 2: Tính nhanh tổng sau: 3 + 7 + 11 + …….+ 75.

Bài 3: tra cứu :

2752 – x: 5 = 2604 1876 : x = 5 (d­ 1)

: 7 = 5 (d­ 2) x 8 + 25 = 81

Bài 6 :Một shop có 1245 cái áo. Ngày sản phẩm nhất siêu thị bán số áo. Ngày sản phẩm công nghệ hai siêu thị bán số áo còn lại. Hỏi sau nhì ngày bán cửa hàng còn lại từng nào cái áo?

Bài 7: Hồng hỏi Cúc : “Bây giờ là mầy giờ chiều ?”. Cúc trả lời: “Thời gian từ cơ hội 12 giờ đồng hồ trưa đến bây giờ bằng thời hạn từ hiện giờ đến nửa tối (tức 12 giờ đêm tối nay)”. Em hãy tính xem hiện giờ là mấy giờ.

Xem thêm: Lên Núi Tìm Gỗ Hóa Thạch Ở Gia Lai Lớn Nhất Việt Nam? Xứ Sở Gỗ Hóa Thạch

ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP SỐ 2

Bài 1: Tính nhanh


* 24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2

= 24 x (5 + 3 + 2)

= 24 x 10

= 240

* 217 x 45 + 50 x 217 + 217 x 5

= 217 x (45 + 50 + 5)

= 217 x 100

= 21 700

Bài 2: Tính cấp tốc tổng sau: 3 + 7 + 11 + …….+ 75.

Bài giải

Ta viết tổng 3 + 7 + 11 + …….+ 75với đầy đủ các số hạng như sau:

= 3 + 7 + 11 + 15 + 19 + 23 + 27 + 31 + 35 + 39 + 43 + 47 + 51 + 55 + 59 + 63 + 67 + 71 + 75.

= (3 + 75) + (7 + 71) + (11 + 67) + (15 + 63) + (19 + 59) + (23 + 55) + (27 + 51) + (31 + 47) + (35 + 43) + 39

= 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 39

= 78 x 9 + 39

= 702 + 39

741

Bài 3: T×m :

2752 – x: 5 = 2604

2752 – (x: 5) = 2604

x: 5 = 2752 – 2604

x: 5 = 148

x = 148 x 5

x = 740

1876 : x = 5 (d­ 1)

x = (1876 – 1) : 5

x = 1875 : 5

x = 375

: 7 = 5 (d­ 2)

x = 5 x 7 + 2

x = 35 + 2

x = 37

x 8 + 25 = 81

(x 8) + 25 = 81

x 8 = 81 – 25

x 8 = 56

x = 56: 8

x = 7

Bài 6 :Một siêu thị có 1245 loại áo. Ngày vật dụng nhất siêu thị bán số áo. Ngày máy hai cửa hàng bán số áo còn lại. Hỏi sau nhì ngày bán cửa hàng còn lại bao nhiêu cái áo?

Bài giải

Ngày thứ nhất bán được số cái áo là:

1245 : 3 = 415 (cái áo)

Số áo còn lại của cửa hàng sau ngày đầu tiên là:

1245 – 415 = 830 (cái áo)

Ngày trang bị hai siêu thị bán được số áo là:

830 : 5 = 166 (cái áo)

Cửa hàng còn sót lại số áo là:

830 – 166 = 664 (cái áo)

Đáp số: 664 mẫu áo

Bài 7: Hồng hỏi Cúc : “Bây tiếng là mầy tiếng chiều ?”. Cúc trả lời: “Thời gian từ cơ hội 12 giờ trưa đến hiện thời bằng thời gian từ hiện giờ đến nửa đêm (tức 12 giờ đêm hôm nay)”. Em hãy tính xem hiện nay là mấy giờ.

Bài giải

Từ 12 giờ trưa cho 12 giờ đêm tất cả 12 giờ

Ta có sơ đồ:

12 tiếng trưa 12 tiếng đêm

Bây giờ

Từ 12 giờ trưa đến bây giờ đã qua số thời hạn là:

: (1 + 3) = 4 (giờ)

Vậy hiện thời là 15 giờ đồng hồ (12 + 3 = 15) hay 3 giờ chiều

Đáp số: 3 giờ chiều

đề số 3

Bài 1:Tính biểu thức sau bằng phương pháp thuận tiện nhất :

19 + 18 + 17 + 16 + 14 + 21 + 22 + 23 + 24 + 263 x 9 + 18 x 2 + 2 x 9 + 964 x 4 + 18 x 4 + 9 x 8

Bài 2: Tính giá trị biểu thức:

63 : 7 + 24 x 2 – ( 81 – 72)27 x 2 + 5 x 27 + 27 x 3

Bài 3: Tích của 2 số là 645. Search thừa số lắp thêm nhất, biết rằng nếu thêm 5 đơn vị chức năng vào quá số thứ hai thì tích new sẽ là 860

Bài 4: một nhóm công nhân sửa con đường ngày đầu sửa được 537m đường. Ngày trang bị hai đội sửa được thấp hơn ngày đầu 24m và ít hơn ngày thứ ba 45m. Tính quãng con đường đội sửa được vào 3 ngày.

Bài 5: các bạn Hoà có 72 viên bi greed color và màu sắc đỏ. Chúng ta Hoà nhận thấy số viên bi xanh bằng số viên bi đỏ. Hỏi các bạn Hoà bao gồm bao nhiêu viên bi màu sắc đỏ? bao nhiêu viên bi màu xanh?

ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP SỐ 3

Bài 1:Tính biểu thức sau bằng phương pháp thuận tiện độc nhất vô nhị :

19 + 18 + 17 + 16 + 14 + 21 + 22 + 23 + 24 + 26

= (19 + 21) + (18 + 22) + (17 + 23) + (16 + 24) + (14 + 26)

= 40 + 40 + 40 + 40 + 40

= 40 x 5

= 200

3 x 9 + 18 x 2 + 2 x 9 + 9

= 3 x 9 + 9 x 2 x 2 + 2 x 9 + 9 x 1

= 9 x ( 3+ 4 + 2 + 1 )

= 9 x 10

= 90

64 x 4 + 18 x 4 + 9 x 8

= 64 x 4 + 18 x 4 + 9 x 2 x 4

= 64 x 4 + 18 x 4 + 18 x 4

= 4 x (64 + 18 + 18)

= 4 x 100

= 400

Bài 2: Tính cực hiếm biểu thức:

a) 63 : 7 + 24 x 2 – ( 81 – 72)

= 63 : 7 + 24 x 2 – 9

= 9 + 24 x 2 – 9

= 9 + 48 – 9

= 48

b) 27 x 2 + 5 x 27 + 27 x 3

= 27 x (2 + 5 + 3)

= 27 x 10

= 270

Bài 3: Tích của 2 số là 645. Tìm kiếm thừa số vật dụng nhất, biết rằng nếu thêm 5 đơn vị chức năng vào thừa số sản phẩm hai thì tích new sẽ là 860

Bài giải

Nếu thêm 5 đơn vị vào quá số lắp thêm hai thì tích tăng 5 lần vượt số sản phẩm nhất.

5 lần vượt số đầu tiên là: 860 – 645 = 215 (đơn vị)

Thừa số trước tiên là: 215 : 5 = 43

Đáp số: 43

Bài 4: một đội nhóm công nhân sửa đường ngày đầu sửa được 537m đường. Ngày thứ hai nhóm sửa được thấp hơn ngày đầu 24m và thấp hơn ngày thứ cha 45m. Tính quãng con đường đội sửa được vào 3 ngày.

Bài giải

537

Ngày máy nhất:

Ngày máy hai: 24m ? m

Ngày thứ ba:

45m

Bài giải

Ngày lắp thêm hai sửa được số m con đường là:

537 – 24 = 513 (m)

Ngày thứ ba sửa được số m con đường là:

513 + 45 = 558 (m)

Cả tía ngày sửa được số m mặt đường là:

537 + 513 + 558 = 1608 (m)

Đáp số: 1608 mét

Bài 5: các bạn Hoà có 72 viên bi blue color và màu sắc đỏ. Bạn Hoà nhận ra số viên bi xanh thông qua số viên bi đỏ. Hỏi chúng ta Hoà có bao nhiêu viên bi color đỏ? bao nhiêu viên bi màu xanh?