Người ta thường nhận định rằng "Thượng đế thiết lậpngày Sa-bát trong vườn cửa Ê-đen" vày sự đối sánh giữa ngày Sa-bát với Sự sáng chế trong Xuất Ê-díp-tô ký kết 20:11.

Bạn đang xem: Chủ nhật không có đức chúa trời

Mặc dù Đức Chúa Trời nghỉ ngày vật dụng bảy (Sáng thế cam kết 2:3) báo trước tương lai phương tiện Sa-bát nhưng trong tởm thánh không ghi lại ngày Sa-bát trước lúc con dân Y-sơ-ra-ên thoát khỏi xứ Ai Cập. Ko có nơi nào trong ghê thánh có bất kỳ gợi ý rằng ngày Sa-bát — được giữ đã triển khai từ A-đam mang đến Môi-se.Lời Đức Chúa Trời nói khá ví dụ rằng giữ lại ngày Sa-bát là 1 trong dấu hiệu quan trọng giữa Đức Chúa Trời với dân Y-sơ-ra-ên: "Ấy vậy, dân Y-sơ-ra-ên sẽ lưu lại ngày sa-bát trải các đời của họ, như 1 giao ước đời đời. Ấy là một trong những dấu đời đời cho ta cùng dân Y-sơ-ra-ên, vì Ðức Giê-hô-va đã dựng nên trời cùng đất trong sáu ngày, qua ngày thứ bảy Ngài nghỉ và lấy sức lại."(Xuất Ê-díp-tô-ký 31:16-17).Trong Phục Truyền phương pháp Lệ ký đoạn 5, Môi-se đề cập lại mười điều răn cho các thế hệ tiếp sau của dân Y-sơ-ra-ên. Tại đây, sau khi truyền mạng lệnh giữ ngày Sa-bát trong câu 12-14, Môi-se đưa ra nguyên nhân ngày Sa-bát được trao đến dân Y-sơ-ra-ên: "Khá nhớ là ngươi đã có tác dụng tôi đều nơi xứ Ê-díp-tô, với Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi cần sử dụng tay quyền lực giơ trực tiếp ra lấy ngươi thoát ra khỏi đó; vì cớ ấy cho nên vì vậy Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi bao gồm dặn biểu ngươi đề xuất giữ ngày nghỉ."(Phục Truyền biện pháp Lệ ký 5:15).Ý định của Đức Chúa Trời đã cho 1 ngày Sa-bát mang đến với dân Y-sơ-ra-ên không hẳn để ghi nhớ sự sáng tạo, dẫu vậy để bọn họ nhớ lại mọi ngày quân lính tại xứ Ai Cập của mình và được Chúa giải cứu. Chú ý các yên cầu về bài toán giữ ngày Sa-bát là: Một tín đồ ở dưới quy định Sa-bát sẽ không còn thể thoát ra khỏi nhà của bản thân mình trong ngày Sa-bát (Xuất Ê-díp-tô-ký 16:29), quan yếu nhóm bếp nấu ăn (Xuất Ê-díp-tô-ký 35:3), với ông cũng không cho phép bất cứ ai khác thao tác (Phục Truyền công cụ Lệ cam kết 5:14). Một người phạm luật Sa-bát đề nghị chết (Xuất Ê-díp-tô ký kết 31:15; dân số ký 15:32-35).Xem xét trong số những chương của Tân Ước cho bọn họ thấy tứ điểm quan trọng: 1) Bất cứ khi nào Đấng Christ phục sinh xuất hiện và ngày được kể đến luôn luôn luôn là ngày thứ nhất trong tuần lễ (Ma-thi-ơ 28:1, 9, 10; Mác 16:9; Luca 24:1, 13, 15; Giăng 20:19, 26).2) thời gian ngày Sa-bát được nhắc từ sách Công Vụ cho tới sách Khải Huyền nhằm mục tiêu mục đích rao truyền tin lành cho tất cả những người Do Thái với thường được sắp xếp trong một nhà hội của bạn Do Thái (Công vụ chương 13-18). Phao-lô đã viết, "Với người Giu Đa, tôi trở bắt buộc như một tín đồ Giu Đa, hầu được những người dân Giu Đa" ( I Cô-rinh-tô 9:20). Phao-lô dường như không đi mang đến nhà hội nhằm thông công và khai trí với những thánh đồ, nhưng khiến cho rõ những sai lạc và giải cứu bạn bị lỗi mất.3) Một lần nữa Phao-lô tuyên tía "Từ hiện nay tôi sẽ đi mang lại với dân ngoại" (Công vụ 18:6), ngày Sa-bát không bao giờ được nói một lần làm sao nữa.4) rứa vì cho thấy thêm phải duy trì ngày Sa-bát, phần còn sót lại của Tân Ước ngụ ý ngược lại (bao bao gồm một nước ngoài lệ ngơi nghỉ điểm số 3 trên, tìm thêm trong Cô-lô-se 2:16).Nhìn kỹ rộng ở điểm 4 trên đây cho thấy rằng tín hữu Tân Ước không tồn tại bổn phận tuân giữ ngày Sa-bát, cùng cũng cho biết rằng phát minh về một Chúa nhật "ngày Sa-bát Cơ Đốc giáo" cũng không phù hợp với tởm Thánh. Như sẽ bàn đến ở trên, không có lần nào ngày Sa-bát được nhắc khi Phao-lô bắt đầu tập trung vào các dân ngoại, "Vì vậy, chớ có ai đoán xét bạn bè về của nạp năng lượng uống, hoặc ngày lễ, hoặc ngày mặt trăng mới, hoặc ngày Sa-bát, ấy hồ hết chỉ là bóng của các việc đang tới, còn hình thì ngơi nghỉ trong Ðấng Christ." (Cô-lô-se 2:16-17). Ngày Sa-bát của do Thái giáo đã trở nên huỷ quăng quật tại thập tự giá chỉ của Đấng Christ "Ngài sẽ xóa tờ khế lập nghịch cùng bọn chúng ta, thuộc các luật pháp trái với họ nữa" (Cô-lô-se 2:14).Ý tưởng này được lặp đi lặp lại nhiều lần vào Tân Ước: "Người nầy tưởng ngày nầy rộng ngày khác, kẻ cơ tưởng đông đảo ngày đều bởi nhau; ai nấy hãy tin chắc ở trí mình.Kẻ giữ lại ngày là giữ vị Chúa; kẻ nạp năng lượng là ăn uống vì Chúa, bởi họ tạ ơn Ðức Chúa Trời" (Rô ma 14:5-6a).

Xem thêm: Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm 6 Vietsub, Xem Phim Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm 6

"Nhưng hiện nay nay đồng đội biết Ðức Chúa Trời, lại được Ðức Chúa Trời nghe biết nữa, sao còn trở hướng về lề thói kém yếu nghèo nàn đó cơ mà suy phục nữa ư? đồng đội hãy còn giữ ngày, tháng, mùa, năm ư!" (Ga-la-ti 4:9-10).Nhưng một trong những cho rằng một lệnh của hoàng đế Constantine năm 321 sau Công nguyên "thay đổi" ngày Sa-bát từ thứ bảy thành Chúa nhật. Ngày lắp thêm mấy Hội Thánh đầu tiên nhóm lại để thờ phượng? tởm Thánh không lúc nào đề cập đến việc ngày Sa-bát (thứ bảy) các tín hữu nhóm lại để thông công hoặc thờ phượng Chúa. Tuy nhiên, gồm có đoạn cụ thể đề cập cho ngày đầu tiên trong tuần. Ví dụ, Công vụ 20:7 viết rằng "Ngày vật dụng nhứt trong tuần lễ, họ đang team lại nhằm bẻ bánh" trong I Cô-rinh-tô 16:2 Phao-lô kêu gọi các tín hữu Cô-rinh-tô "Cứ ngày vào đầu tuần lễ, từng một người trong đồng đội khá tùy sức mình chắt lót được bao nhiêu thì nhằm dành tại nhà mình, hầu cho khỏi hóng khi tôi đến rồi new góp." kể từ khi Phao-lô định rõ câu hỏi dâng hiến này như thể "sự phục vụ" trong II Cô-rinh-tô 9:12, bài toán dâng hiến này phải tương quan đền việc thờ phượng ngày nhà Nhật. Về mặt kế hoạch sử, vấn đề nhóm lại vào công ty nhật của Cơ Đốc nhân là vào chủ nhật, và thực hành này đã tồn tạitừ cố kỉnh kỷ đầu tiên.Ngày Sa-bát giành cho dân Y-sơ-ra-ên, không hẳn cho Hội Thánh. Ngày Sa-bát vẫn chính là thứ bảy, không phải Chúa nhật, và chưa bao giờ được rứa đổi. Nhưng lại ngày Sa-bát là 1 phần của luật pháp Cựu Ước và Cơ Đốc nhân được tự do khỏi sự ràng buộc của pháp luật Cựu Ước (Ga-la-ti 4:1-26; Rô-ma 6:14). Cơ Đốc nhân không đề nghị giữ ngày Sa-bát-cho mặc dù cho là thứ Bảy hay chủ Nhật. Ngày trước tiên của tuần, nhà nhật là ngày của Chúa (Khải Huyền 1:10) nạp năng lượng mừng sự sáng tạo mới, với Đấng Christ, Chúa họ phục sinh. Bọn họ không bị tóm gọn buộc bắt buộc giữ ngày Sa-bát của Môi-se-sự nghỉ ngơi, nhưng hiện thời tự vì để theo Đấng Christ phục sinh-sự phục vụ. Sứ thiết bị Phao-lô nói rằng mỗi cá nhân tín hữu phải ra quyết định để xem tất cả giữ Sa-bát giỏi không, "Người nầy tưởng ngày nầy rộng ngày khác, kẻ tê tưởng đa số ngày đều bởi nhau; ai nấy hãy tin kiên cố ở trí mình" (Rô ma 14:5). Họ thờ phượng Chúa từng ngày, không chỉ có ngày đồ vật Bảy giỏi Chúa Nhật.EnglishTrở lại trang chủ tiếng ViệtNgày Sa-bát là vật dụng Bảy hay chủ Nhật? Tín hữu cơ Đốc bao gồm phải cử hành ngày Sa-bát?