Trong xác suất thống kê việc xác minh độ lệch khớp ứng giữa những mẫu rất cẩn thận và cụ thể tuy nhiên vẫn còn đấy xảy ra một số trong những nhầm lẫn. Lúc này, các bạn hãy dùng hàm STDEV để mong tính độ lệch chuẩn chỉnh dựa trên chủng loại đó, trong các số ấy độ lệch chuẩn đó là số đo độ phân tán của những giá trị so với giá trị trung bình. Nội dung bài viết sau đây đang hướng dẫn chi tiết cách áp dụng hàm STDEV nhé.

Bạn đang xem: Cách tính độ lệch chuẩn trong excel

1. Kết cấu hàm STDEV

Cú pháp hàm: STDEV(number1;,…)

Trong đó:

Number1: Đối số bắt buộc. Đối số dạng số đầu tiên tương ứng với mẫu tổng thể.Number2,…: Đối số tùy chọn. Đối số dạng số từ 2 đến 255 tương ứng với mẫu tổng thể. Chúng ta cũng có thể thay thế những giá trị riêng biệt lẻ bằng 1 mảng đối chọi hoặc tham chiếu cho tới 1 mảng.

Lưu ý: 

Độ lệch chuẩn được tính bằng cách dùng phương pháp “n-1”.

Đối số có thể là số hoặc tên, mảng hoặc tham chiếu có chứa số.

Xem thêm: Thuyền Trưởng Tàu Titanic Trở Về, Edward John Smith

Các giá trị súc tích và trình bày số dạng văn bản mà bạn gõ trực tiếp vào danh sách các đối số sẽ được đếm.

Nếu đối số là mảng tuyệt tham chiếu, chỉ các số vào mảng tuyệt tham chiếu đó mới được tính. Các ô trống, giá trị lô-gic, văn bản hoặc giá trị lỗi vào mảng hoặc tham chiếu bị bỏ qua.

Các đối số là văn bản giỏi giá trị lỗi không thể chuyển đổi thành số sẽ khiến xảy ra lỗi.

STDEV dùng công thức sau đây:

*

trong kia x là mẫu mã average(number1,number2,…) cùng n là kích thước mẫu.

2. Cách thực hiện hàm STDEV nhằm tính độ lệch chuẩn

Ví dụ: so sánh biến động lệch giá trong 3 năm của các mặt hàng sau

*

Ta nhập công thức: =STDEV(C2:E2) trên ô tính độ lệch chuẩn doanh thu của Rượu vodka Lạc Hồng

*

Ta nhận được độ lệch chuẩn chỉnh doanh thu của Rượu vodka Lạc Hồng

*

Sao chép cách làm xuống các ô bên dưới để tính độ lệch chuẩn doanh thu của các sản phẩm còn lại

*

Từ kết quả trên ta thấy doanh thu của Rượu vodka Lạc Hồng là bất biến nhất vì gồm độ lệch chuẩn nhỏ dại nhất. Doanh thu của Nước khoáng không ổn định nhất do tất cả độ lệch chuẩn chỉnh lớn nhất.

Như vậy, nội dung bài viết trên đang hướng dẫn chúng ta cách áp dụng hàm STDEV nhằm tính độ lệch chuẩn trong Excel. Chúc các bạn thành công!