Đăng ký kết tài khoản Đăng ký một tài khoản dichvu4gviettel.com.vn dichvu4gviettel.com.vn bởi tên thông tin tài khoản Đăng ký một tài khoản dichvu4gviettel.com.vn dichvu4gviettel.com.vn bằng thư điện tử Đăng ký kết một tài khoản dichvu4gviettel.com.vn dichvu4gviettel.com.vn bằng thông tin tài khoản Facebook, Google hoặc Yahoo

Thông tin tài khoản Bổ sung e-mail đăng nhập Thay đổi e-mail đăng nhập thiết yếu Xóa email đăng nhập Bổ sung số smartphone đăng nhập Thay thay đổi số điện thoại cảm ứng đăng nhập chính Xóa số điện thoại đăng nhập Kết nối tài khoản Xóa kết nối tài khoản Đổi password Cập nhật thông tin tài khoản Bổ sung, chuyển đổi số điện thoại thông minh nạp dichvu4gviettel.com.vnXu bằng SMS

Bảo vệ tài khoản Bổ sung CMND Thay đổi CMND Xác thực CMND Bổ sung email bảo vệ Thay thay đổi email bảo đảm an toàn Bổ sung số năng lượng điện thoại bảo vệ Thay đổi số năng lượng điện thoại đảm bảo an toàn Bổ sung mã trò chơi (mật khẩu cấp 2) Thay đổi mã trò chơi (mật khẩu cấp 2) Bổ sung, biến hóa câu hỏi với câu trả lời bảo mật Hướng dẫn bí quyết đặt mật khẩu bình an Sử dụng bàn phím ảo Cập nhật những thông tin đặc biệt để bảo đảm tài khoản Khóa tài khoản bằng số điện thoại bảo vệ

Lấy lại tin tức tài khoản Lấy lại mật khẩu đăng nhập dùng câu hỏi và câu vấn đáp bảo mật Lấy lại mật khẩu dùng email đảm bảo an toàn Lấy lại mật khẩu sử dụng số năng lượng điện thoại bảo vệ Lấy lại mã game (mật khẩu cấp cho 2)

Đăng nhập Game Chuyển đổi tài khoản game

cung cấp khách hàng: http: //hotro.dichvu4gviettel.com.vn.vn


Các thắc mắc thường gặp


Tôi có phải buộc phải điền toàn bộ các tin tức trên trang đk dichvu4gviettel.com.vn dichvu4gviettel.com.vn không?

Bạn không tuyệt nhất thiết đề xuất điền tất cả các thông tin khi đăng ký dichvu4gviettel.com.vn dichvu4gviettel.com.vn. Tuy nhiên, để tài khoản của chúng ta cũng có thể được hỗ trợ khi chúng ta quên mật khẩu hoặc khi có tranh chấp về tài khoản, bạn phải điền không thiếu thốn thông tin như:

Địa chỉ e-mail bảo vệ: cửa hàng chúng tôi sẽ dùng tin tức này để liên lạc với chúng ta và giúp cho bạn lấy lại được mật khẩu, mã game khi chúng ta quên. Thông tin CMND: tin tức này dùng để xác thực chúng ta là chủ tải của tài khoản, khi có xảy ra tranh chấp.

Về đầu trang


khi quên mật khẩu tôi buộc phải làm gì?

Bạn có thể lấy lại được mật khẩu bằng cách sau:

truy cập website sau: https://dichvu4gviettel.com.vn/forgotinfo/index.html Nhập vào tên, email hoặc số điện thoại thông minh đăng nhập. Lựa chọn "Quên mật khẩu", nhập mã kiểm soát và dìm "Tiếp tục".

Về đầu trang


Mã game (Mật khẩu cấp 2) là gì?

Mã game là khái niệm new của mật khẩu cấp 2 trước đây, mã này chỉ sử dụng như mật khẩu cấp 2 cho những game tất cả yêu mong cần xác nhận mã game (mật khẩu cung cấp 2) khi thực hiện một số trong những tác vụ trong game. Đồng thời mã game (mật khẩu cung cấp 2) cũng dùng để mang lại được mật khẩu cấp 1 khi cần.

Bạn đang xem: Cách lập mật khẩu cấp 2 cho zing me

Về đầu trang


khi quên mã trò chơi (mật khẩu cấp cho 2) tôi cần làm gì?

Bạn hoàn toàn có thể lấy lại được mã trò chơi (mật khẩu cấp 2) bằng cách:

truy vấn website https://dichvu4gviettel.com.vn/forgotinfo/index.38.html Nhập vào tên, email hoặc số điện thoại cảm ứng đăng nhập. Chọn "Quên mã game (mật khẩu cung cấp 2)", nhập mã chất vấn và dìm "Tiếp tục".

Về đầu trang


Làm cố nào để bảo vệ tài khoản của tôi được tốt nhất?

Để có thể bảo đảm an toàn tài khoản của người sử dụng tốt nhất, bạn cần phải cập nhật rất đầy đủ thông tin cho thông tin tài khoản như: email bảo vệ, Số smartphone bảo vệ, chứng tỏ nhân dân, thắc mắc và trả lời bảo mật.

Chú ý: câu hỏi và vấn đáp bảo mật nên dễ nhớ với bạn nhưng không dễ đoán so với ngưới khác.

Về đầu trang


Mã số tài khoản là gì?

Đây là mã số tương ứng với mỗi tài khoản dichvu4gviettel.com.vn dichvu4gviettel.com.vn. Mã số này dùng sẽ giúp bạn bảo đảm không bị lộ tin tức đăng nhập khi triển khai các giao dịch thanh toán mua dichvu4gviettel.com.vnXu. Khi thanh toán mua dichvu4gviettel.com.vnXu chúng ta có thể cung cấp cho mã số tài khoản thay vì áp dụng tên đăng nhập.

Về đầu trang


vì sao tôi có thông tin "Tài khoản của bạn chưa đầy đủ thông tin" khi tôi sẽ đăng nhập vào dichvu4gviettel.com.vn dichvu4gviettel.com.vn?

Tài khoản của khách hàng được cảnh báo gần đầy đủ thông tin là do bạn thiếu hụt một trong số thông tin như: e-mail bảo vệ, chứng minh nhân dân. Những thông tin này là đặc trưng cho tài khoản, nên các bạn được yêu thương cầu cập nhật đầy đủ nhằm khi cần chúng ta cũng có thể nhận cung cấp từ VNG.

Về đầu trang


các thông tin bảo mật trên trang “đăng ký” hoặc “cập nhật thông tin” thông tin tài khoản dùng để làm gì?

Các tin tức bảo mật là các thông tin quan tiền trọng, khiến cho bạn bảo mật cho thông tin tài khoản hoặc giúp đỡ bạn lấy lại được mật khẩu đăng nhập và đảm bảo an toàn tài khoản.

Về đầu trang


Đăng ký một thông tin tài khoản dichvu4gviettel.com.vn dichvu4gviettel.com.vn bởi tên tài khoản


Bước 1: truy vấn website dichvu4gviettel.com.vn dichvu4gviettel.com.vn. Screen Đăng nhập hiển thị, nhấn nút Đăng cam kết tài khoản

Bước 2: Tại màn hình hiển thị Đăng ký, nhấn links “Bằng Tài khoản” cùng nhập tin tức đăng ký.

Để đk nhanh, bạn chỉ việc điền thông tin bắt buộc: thương hiệu đăng nhập, mật khẩu và chứng thực mật khẩu.

*

Bước 3: Sau lúc nhập những thông tin trên, dấn nút “Đăng ký”, screen sau vẫn hiển thị:

Bước 4: Vậy là bạn đã sở hữu 1 tài khoản dichvu4gviettel.com.vn dichvu4gviettel.com.vn nhằm sử dụng toàn bộ các sản phẩm của VNG. Mặc dù nhiên, để thông tin tài khoản được bảo đảm tốt hơn cùng được hỗ trợ nhiều hơn từ VNG, bạn phải nhấn nút "Cập nhật" nhằm thực hiện bổ sung thêm những thông tin sau:

Về đầu trang


Đăng cam kết một thông tin tài khoản dichvu4gviettel.com.vn dichvu4gviettel.com.vn bởi email


Bước 1: truy cập website dichvu4gviettel.com.vn dichvu4gviettel.com.vn. Screen Đăng nhập hiển thị, nhận nút Đăng cam kết tài khoản

Bước 2: Nhập tương đối đầy đủ các tin tức và thừa nhận nút “Đăng ký”.

*

Bước 3: Thực hiện tại thành công, hệ thống thông báo:

*

Bước 4: Truy cập thư điện tử và triển khai theo trả lời để hoàn chỉnh việc đk tài khoản.

*

Bước 5: Sau khi dấn link xác thực đăng ký kết tài khoản, khối hệ thống thông báo:

Bước 6: Vậy là bạn đã có 1 thông tin tài khoản dichvu4gviettel.com.vn dichvu4gviettel.com.vn nhằm sử dụng tất cả các thành phầm của VNG. Tuy nhiên, để thông tin tài khoản được đảm bảo tốt hơn và được cung cấp nhiều rộng từ VNG, bạn phải nhấn nút "Cập nhật" để thực hiện bổ sung thêm những tin tức sau:

Lưu ý: Khi đk thành công tài khoản dichvu4gviettel.com.vn dichvu4gviettel.com.vn bởi email, hệ thống sẽ tự động thêm email đăng ký vào trường email đảm bảo an toàn tài khoản.

Về đầu trang


Đăng ký một tài khoản dichvu4gviettel.com.vn dichvu4gviettel.com.vn bằng tài khoản Facebook, Google hoặc Yahoo


Bước 1: truy vấn website dichvu4gviettel.com.vn dichvu4gviettel.com.vn. Màn hình Đăng nhập hiển thị, nhận nút Đăng cam kết tài khoản

*

Bước 2: Nhấn nút Google (hoặc Facebook, hoặc Yahoo)

*

Bước 3: Nhập tin tức email với mật khẩu của thông tin tài khoản Google (hoặc Facebook, hoặc Yahoo). Nhận nút “Đăng nhập”.

*

Lưu ý: Nếu trình duyệt của khách hàng đang tài giỏi khoản Facebook, Google hoặc Yahoo sống trạng thái đã đăng nhập, hệ thống sẽ tự động hóa xác thực với tài khoản đó và người dùng sẽ không đề xuất nhập tin tức ở cách này.

Bước 4: Nhấn nút “Chấp nhận”.

*

Lưu ý: Nếu thông tin tài khoản Facebook, Google hoặc Yahoo của người sử dụng đã từng chất nhận được hệ thống truy vấn thông tin tài khoản, các bạn sẽ không cần tiến hành bước này.

Bước 5: Nhấn nút “Đồng ý” để xác nhận đồng ý với những thỏa thuận sử dụng.

*

Bước 6: Hệ thống hiển thị thông báo đăng ký tài khoản dichvu4gviettel.com.vn dichvu4gviettel.com.vn thành công.

Bước 7: Vậy là bạn đã có 1 thông tin tài khoản dichvu4gviettel.com.vn dichvu4gviettel.com.vn để sử dụng tất cả các thành phầm của VNG. Mặc dù nhiên, để thông tin tài khoản được bảo đảm tốt hơn cùng được hỗ trợ nhiều rộng từ VNG, bạn cần nhấn nút "Cập nhật" để thực hiện bổ sung thêm những thông tin sau:

Lưu ý: Khi đăng ký thành công tài khoản dichvu4gviettel.com.vn dichvu4gviettel.com.vn bằng tài khoản Facebook/ Google/ Yahoo, khối hệ thống sẽ:

gửi tên tài khoản và password dichvu4gviettel.com.vn dichvu4gviettel.com.vn đến địa chỉ email Facebook/ Google/ Yahoo. Tự động thêm e-mail Facebook/ Google/ Yahoo vào trường email bảo vệ tài khoản.

Về đầu trang


Bổ sung thư điện tử đăng nhập


Bước 1: truy cập website dichvu4gviettel.com.vn dichvu4gviettel.com.vn. Bên trên trang “Thông tin đăng nhập”, phần tin tức “Email đăng nhập”, nhấn link “Cập nhật”.

Bước 2: Nhập add email đăng nhập cùng nhấn nút “Gửi e-mail xác nhận”.

*

Bước 3: Thực hiện thành công, khối hệ thống thông báo:

*

Bước 4: Truy cập email và thực hiện theo chỉ dẫn để hoàn tất việc bổ sung cập nhật email đăng nhập.

*

Bước 5: Sau khi nhấn links xác nhận bổ sung email đăng nhập, hệ thống thông báo:

*

Về đầu trang


Thay đổi thư điện tử đăng nhập chính


Bước 1: truy cập website dichvu4gviettel.com.vn dichvu4gviettel.com.vn. Bên trên trang “Thông tin đăng nhập”, phần tin tức “Email đăng nhập”, nhấn link “Cập nhật”.

Bước 2: Chọn email bạn có nhu cầu đặt làm e-mail đăng nhập chính. Sau đó, nhập mật khẩu cùng nhấn nút “Cập nhật”.

*

Bước 3: Thực hiện tại thành công, khối hệ thống thông báo:

*

Về đầu trang


Xóa e-mail đăng nhập


Bước 1: truy cập website dichvu4gviettel.com.vn dichvu4gviettel.com.vn. Trên trang “Thông tin đăng nhập”, phần thông tin “Email đăng nhập”, nhấn links “Cập nhật”.

Bước 2: Nhấn hình tượng xóa “X” kế bên e-mail đăng nhập bạn có nhu cầu xóa. Sau đó, nhập mật khẩu với nhấn nút “Cập nhật”.

*

Bước 3: Thực hiện nay thành công, khối hệ thống thông báo:

*

Lưu ý: Email singin chính sẽ không được phép xóa.

Về đầu trang


Bổ sung số điện thoại thông minh đăng nhập


Bước 1: truy vấn website dichvu4gviettel.com.vn dichvu4gviettel.com.vn. Bên trên trang “Thông tin đăng nhập”, phần tin tức “SĐT đăng nhập”, nhấn links “Cập nhật”.

Bước 2: Nhập số điện thoại cảm ứng thông minh đăng nhập và nhấn nút “Gửi mã xác minh”.

*

Bước 3: Nhập mã xác minh mà khối hệ thống đã gửi tin nhắn nhắn mang đến bạn, mã kiểm tra và dấn nút “Xác minh”.

*

Bước 4: Thực hiện nay thành công, khối hệ thống thông báo:

*

Về đầu trang


Thay đổi số điện thoại đăng nhập chính


Bước 1: truy cập website dichvu4gviettel.com.vn dichvu4gviettel.com.vn. Trên trang “Thông tin đăng nhập”, phần thông tin “SĐT đăng nhập”, nhấn links “Cập nhật”.

Bước 2: Chọn SĐT bạn muốn đặt làm SĐT đăng nhập chính. Sau đó, nhập mật khẩu và nhấn nút “Cập nhật”.

*

Bước 3: Thực hiện nay thành công, hệ thống thông báo:

*

Về đầu trang


Xóa số điện thoại đăng nhập


Bước 1: truy vấn website dichvu4gviettel.com.vn dichvu4gviettel.com.vn. Bên trên trang “Thông tin đăng nhập”, phần thông tin “SĐT đăng nhập”, nhấn liên kết “Cập nhật”.

Bước 2: Nhấn biểu tượng xóa “X” ngoài số điện thoại cảm ứng thông minh đăng nhập bạn muốn xóa. Sau đó, nhập mật khẩu cùng nhấn nút “Cập nhật”.

*

Bước 3: Thực hiện tại thành công, hệ thống thông báo:

*

Lưu ý: Số điện thoại cảm ứng đăng nhập chính sẽ không còn được phép xóa.

Về đầu trang


Kết nối tài khoản


Cho phép người dùng kết nối tài khoản dichvu4gviettel.com.vn dichvu4gviettel.com.vn với tài khoản Facebook, Google và Yahoo. Để liên kết tài khoản, bạn triển khai theo các bước sau:

Bước 1: truy vấn website dichvu4gviettel.com.vn dichvu4gviettel.com.vn. Trên menu mặt trái, nhấn lựa chọn mục “Thông tin kết nối”.

Bước 2: Nhấn nút “Kết nối” kế bên thông tin tài khoản Facebook/ Google/ Yahoo hy vọng kết nối.

*

Bước 3: Nhập thư điện tử và mật khẩu đăng nhập của thông tin tài khoản Facebook/ Google/ Yahoo.

*

Lưu ý: Nếu trình duyệt của người sử dụng đang có tài năng khoản Facebook, Google hoặc Yahoo sống trạng thái sẽ đăng nhập, hệ thống sẽ auto xác thực với tài khoản đó và người tiêu dùng sẽ không yêu cầu nhập thông tin ở cách này.

Bước 4: Nhấn nút “Chấp nhận”

*

Lưu ý: Nếu tài khoản Facebook, Google hoặc Yahoo của người tiêu dùng đã từng chất nhận được hệ thống truy cập thông tin tài khoản, bạn sẽ không cần tiến hành bước này.

Bước 5: Nhập mật khẩu đăng nhập dichvu4gviettel.com.vn dichvu4gviettel.com.vn cùng nhấn nút “Đồng ý”.

*

Bước 6: Thực hiện thành công, hệ thống thông báo:

*

Về đầu trang


Xóa liên kết tài khoản


Cho phép người dùng xóa kết nối với những tài khoản Facebook, Google hoặc Yahoo khi cần. Để xóa kết nối, bạn tiến hành theo các bước sau:

Bước 1: truy cập website dichvu4gviettel.com.vn dichvu4gviettel.com.vn. Tại menu mặt trái, nhấn chọn mục “Thông tin kết nối”.

Bước 2: Nhấn nút “Xóa kết nối” kế bên tài khoản Facebook/ Google/ Yahoo ao ước xóa kết nối.

*

Bước 3: Nhập password dichvu4gviettel.com.vn dichvu4gviettel.com.vn cùng nhấn nút “Đồng ý”.

*

Bước 4: Thực hiện tại thành công, khối hệ thống thông báo:

*

Về đầu trang


Đổi mật khẩu


Bước 1: Đăng nhập website dichvu4gviettel.com.vn dichvu4gviettel.com.vn. Trên trang “Thông tin đăng nhập”, phần thông tin “Mật khẩu”, nhấn liên kết “Đổi mật khẩu”.

*

Bước 2: Nhập khá đầy đủ các thông tin và nhận nút “Cập nhật”.

*

Bước 3: Thực hiện tại thành công, hệ thống thông báo:

*

Về đầu trang


Cập nhật thông tin tài khoản


Bước 1: Đăng nhập trang web dichvu4gviettel.com.vn dichvu4gviettel.com.vn. Trên menu bên trái, nhấn lựa chọn mục “Thông tin chung”.

*

Bước 2: Tại trang “Thông tin cá nhân”, nhấn links “Cập nhật”.

*

Bước 3: Nhập không thiếu thốn các thông tin và thừa nhận nút “Cập nhật”.

*

Về đầu trang


Bổ sung, chuyển đổi số điện thoại nạp dichvu4gviettel.com.vnXu bằng SMS


Bước 1: truy vấn website dichvu4gviettel.com.vn dichvu4gviettel.com.vn. Tại menu bên trái, nhấn chọn mục “Đăng cam kết số điện thoại”.

*

Bước 2: Trên trang “Đăng ký kết SĐT hấp thụ dichvu4gviettel.com.vnXu bằng SMS”, nhấn link Cập nhật.

*

Bước 3: Nhập số điện thoại cảm ứng và nhấn nút “Cập nhật”.

*

Về đầu trang


Bổ sung CMND


Bước 1: truy vấn website dichvu4gviettel.com.vn dichvu4gviettel.com.vn. Tại menu mặt trái, nhấn chọn mục “Bảo vệ tài khoản”.

*

Bước 2: Tại tin tức CMND, nhấn liên kết “Cập nhật”.

*

Bước 3: Nhập tương đối đầy đủ thông tin cùng nhấn “Cập nhật”.

*

Bước 4: Thực hiện nay thành công, khối hệ thống thông báo.

*

Về đầu trang


Thay đổi CMND


Để thay đổi CMND, bạn thực hiện theo quá trình hướng dẫn trên đây.

Về đầu trang


Điều kiện: tài khoản dichvu4gviettel.com.vndichvu4gviettel.com.vn bắt buộc đăng kí vừa đủ thông tin CMND.

Hướng dẫn bổ sung cập nhật CMND

Hướng dẫn thay đổi CMND

*

*

*

Bước 1: truy vấn website dichvu4gviettel.com.vn dichvu4gviettel.com.vn. Tại menu mặt trái, nhấn lựa chọn mục “Bảo vệ tài khoản”.

*

Bước 2: Tại thông tin CMND, nhấn links “Xác thực”.

Xem thêm: Why Is Gia Vang Height, Weight, Net Worth, Age, Wiki, Who, Instagram, Biography

*

Bước 3: Nhấn chọn "Cho phép” nhằm mở camera.

*

Bước 4: Chụp hình ảnh mặt trước của CMND.

*

*

Bước 5: Chụp ảnh mặt sau của CMND.

*

*

Bước 6: Kiểm tra lại thông tin của CMND, nhấn lựa chọn "Xác nhận".

*

Bước 7: Chụp ảnh gương mặt, làm theo hướng dẫn trên màn hình.

*

*

*

*

*

*

Bước 8: Thực hiện thành công, hệ thống thông báo.

Trạng thái chuẩn xác thành công.

*

Trạng thái hóng xác thực: Thông tin của công ty đã được nhờ cất hộ đi với đang đợi duyệt. dichvu4gviettel.com.vn dichvu4gviettel.com.vn sẽ up load yêu cầu trong tầm 3 ngày có tác dụng việc.

*

Trạng thái đảm bảo không thành công: Bạn vui lòng thực hiện lại xác thực.

*

Về đầu trang


Bước 1: truy vấn website dichvu4gviettel.com.vn dichvu4gviettel.com.vn. Trên menu mặt trái, nhấn lựa chọn mục “Bảo vệ tài khoản”.

*

Bước 2: Tại phần tin tức Email bảo vệ, nhấn liên kết “Cập nhật”.

*

Bước 3: Nhập emai bảo vệ và nhận nút “Cập nhật”.

*

Bước 4: Thực hiện nay thành công, hệ thống thông báo:

*

Bước 5: Truy cập địa chỉ cửa hàng email và thực hiện theo giải đáp trong email để hoàn chỉnh việc bổ sung cập nhật email bảo vệ.

*

Về đầu trang


Bước 1: truy cập website dichvu4gviettel.com.vn dichvu4gviettel.com.vn. Tại menu bên trái, nhấn lựa chọn mục “Bảo vệ tài khoản”.

*

Bước 2: Tại phần thông tin “Email bảo vệ”, nhấn liên kết “Cập nhật”.

*

Bước 3: Nhập không thiếu thốn các thông tin và thừa nhận nút “Tiếp tục”.

*

Bước 4: Sau khi cảm nhận tin nhắn “Mã xác minh” từ bỏ hệ thống, nhập những thông tin cùng nhấn nút “Đồng ý”.

*

Bước 5: Thực hiện tại thành công, khối hệ thống thông báo:

*

Bước 6: Truy cập add email bắt đầu và thực hiện theo chỉ dẫn trong e-mail để hoàn toàn việc biến đổi email bảo vệ.

*

Về đầu trang


Bước 1: truy vấn website dichvu4gviettel.com.vn dichvu4gviettel.com.vn. Trên menu mặt trái, nhấn lựa chọn mục “Bảo vệ tài khoản”.

Bước 2: Tại phần thông tin “SĐT bảo vệ”, nhấn links “Cập nhật”.

*

Bước 3: Nhập tương đối đầy đủ các tin tức và dấn nút “Tiếp tục”.

*

Bước 4: Sau khi nhận ra tin nhắn “Mã xác minh” trường đoản cú hệ thống, nhập mã xác minh và nhấn nút “Đồng ý” để đúng đắn số điện thoại cảm ứng bảo vệ.

*

Bước 5: Thực hiện nay thành công, hệ thống thông báo:

*

Về đầu trang


Bước 1: truy vấn website dichvu4gviettel.com.vn dichvu4gviettel.com.vn. Tại menu mặt trái, nhấn lựa chọn mục “Bảo vệ tài khoản”.

Bước 2: Tại phần tin tức “SĐT bảo vệ”, nhấn liên kết “Cập nhật”.

*

Bước 3: Nhập không thiếu các thông tin và dấn nút “Tiếp tục”.

*

Bước 4: Hệ thống sẽ gửi tin nhắn “Mã xác minh” tới số năng lượng điện thoại bảo đảm hiện trên của bạn, nhập mã xác minh với nhấn nút “Đồng ý” để xác thực việc chuyển đổi sang số điện thoại đảm bảo an toàn mới.

*

Bước 5: Hệ thống sẽ nhắn tin nhắn "Mã xác minh” cho tới số điện thoại đảm bảo mới của bạn, nhập mã xác minh và nhấn nút “Đồng ý” để hoàn tất câu hỏi xác thực đến số điện thoại bảo đảm mới.

*

Bước 6: Thực hiện thành công, khối hệ thống thông báo:

*

Về đầu trang


Bước 1: Đăng nhập trang web dichvu4gviettel.com.vn dichvu4gviettel.com.vn. Ở menu mặt trái, nhấn chọn mục “Bảo vệ tài khoản”.

Bước 2: ở đoạn thông tin “Mã game”, nhấn links “Cập nhật”.

Bước 3: Nhập tương đối đầy đủ các tin tức và dìm nút “Cập nhật”.

*

Bước 4: Thực hiện nay thành công, hệ thống thônng báo:

*

Về đầu trang


Bước 1: Đăng nhập website dichvu4gviettel.com.vn dichvu4gviettel.com.vn. Ở menu bên trái, nhấn chọn mục “Bảo vệ tài khoản”.

Bước 2: Tại tin tức “Mã game”, nhấn link “Cập nhật”.

Bước 3: Nhập không thiếu các thông tin và dìm nút “Cập nhật”.

*

Bước 4: Thực hiện nay thành công, khối hệ thống thông báo.

*

Bước 5: Truy cập email và tiến hành theo gợi ý trong thư điện tử để hoàn toàn việc thay đổi mã game.

*

Về đầu trang


Để bảo đảm tài khoản ngặt nghèo và an ninh hơn, hãy đổi liên tục đổi mật khẩu của người sử dụng theo các cách sau:

Chiều lâu năm mật khẩu: con số ký tự từ bỏ 8 đến 32. Nghĩ rất nhiều câu thật khó khăn đoán với những người khác tuy vậy thật dễ nhớ với bạn. Ví dụ: “I really love SG thành phố number 1". Lấy những chữ đầu của từng từ vào câu. Ví dụ: áp dụng ví dụ trên thì các bạn sẽ đặt là "irlSGcn1". Thêm tính phức tạp bằng phương pháp trộn các chữ hoa, chữ thường cùng số. Cuối cùng, cầm một vài ba kí tự quánh biệt. Chúng ta có thể sử dụng các hình tượng trông giống những chữ cái, khoảng chừng trắng, các từ phối hợp và những cách khác để triển khai cho mật khẩu của bạn phức tạp hơn. Ví dụ: "irl0ve SGc #1". Yêu cầu cố gắng chuyển đổi mật khẩu sau một thời gian nhất định. Ví dụ: sau 45 ngày.

Về đầu trang


Bước 1: truy vấn website dichvu4gviettel.com.vn dichvu4gviettel.com.vn. Thừa nhận vào liên kết “Quên mật khẩu”.

Bước 2: Nhập tên, email hoặc số điện thoại đăng nhập. Chọn mục “Quên mật khẩu”, nhập mã kiểm tra và thừa nhận nút “Tiếp tục”.

Bước 3: Chọn mục "Gởi thư về add Email đảm bảo an toàn tài khoản".

*

Bước 4: Hệ thống thông báo gửi con đường dẫn xác nhận về vỏ hộp thư của bạn.

*

Bước 5: Truy cập vỏ hộp thư email đảm bảo an toàn và dấn vào link xác nhận.

*

Bước 6: Nhập mật khẩu new và dìm nút “Đồng ý”.

*

Bước 7: Thực hiện thành công, hệ thống thông báo:

*

Về đầu trang


Bước 1: truy vấn website dichvu4gviettel.com.vn dichvu4gviettel.com.vn. Nhấn vào link “Quên mật khẩu”.

Bước 2: Nhập tên, email hoặc số điện thoại thông minh đăng nhập. Chọn mục “Quên mật khẩu”, nhập mã khám nghiệm và dấn nút “Tiếp tục”.

Bước 3: Chọn mục "Sử dụng Số năng lượng điện thoại bảo đảm an toàn tài khoản".

*

Bước 4: Sử dụng số điện thoại cảm ứng dùng bảo đảm an toàn tài khoản, biên soạn tin cùng gửi cho 8017 theo phía dẫn để mang “Mã xác minh”. Sau thời điểm nhận được tin nhắn “Mã xác minh” từ hệ thống, nhấn nút “Tiếp tục”.

*

Bước 5: Nhập vừa đủ các thông tin và nhấn nút “Tiếp tục”.

*

Bước 6: Thực hiện nay thành công, khối hệ thống thông báo:

*

Về đầu trang


Điều kiện:

1. Thông tin tài khoản dichvu4gviettel.com.vn dichvu4gviettel.com.vn của doanh nghiệp đã xong xuôi khai báo CMND và xác nhận e-mail và SĐT trên trang dichvu4gviettel.com.vn

2. Tài khoản dichvu4gviettel.com.vn dichvu4gviettel.com.vn của người sử dụng chưa dùng để làm chơi game sẽ chọn

3. Tài khoản đùa game của khách hàng đã hoàn thành khai báo CMND bên trên account.dichvu4gviettel.com.vn

4. Thông tin CMND, thư điện tử và SĐT của tài khoản game và tài khoản dichvu4gviettel.com.vn dichvu4gviettel.com.vn tất cả thông tin tương tự nhau

Bước 1: Truy cập website dichvu4gviettel.com.vn dichvu4gviettel.com.vn. Trên menu mặt trái, nhấn chọn mục “Đăng nhập trò chơi”.

*

Bước 2: Khách hàng lựa chọn Game nên chuyển đổi.

*

Bước 3: Khách sản phẩm nhấn lựa chọn “Thực hiện” nhằm tiếp tục.

*

Bước 4: Hệ thống hiển thị những cổng singin game.

*

Bước 5: Khách hàng triển khai đăng nhập (Vd: FB, GG, Zalo, Appledichvu4gviettel.com.vn…)

Khách hàng lựa chọn cổng đăng nhập cùng login với tài khoản truy cập game.

Sau lúc login thành công, khối hệ thống chuyển về trang dichvu4gviettel.com.vn với tại mục “Đăng nhập trò chơi”.

*

Bước 6: Khách sản phẩm thực hiện đổi khác SMS/Email.

người tiêu dùng chọn “Gửi mã xác minh” của email và nhập mã xác minh được gửi tới từ hộp thư (khách hàng bình chọn mail chính/spam). Khách hàng chọn “Gửi mã xác minh” của SĐT với nhập OTP được giữ hộ đến. (Lưu ý: từng số điện thoại chỉ hoàn toàn có thể nhận 3 mã xác minh từng ngày, 1 mã xác minh phương pháp nhau mỗi 5 phút) khách hàng nhập mã khám nghiệm (CAPTCHA).

*

Bước 7: Hệ thống tiến hành chuyển đổi.

quý khách hàng chọn “Thực hiện” sau khi hoàn vớ nhập các mã xác minh từ bước 7.

*

Bước 8: Hiển thị popup xác nhận khách sản phẩm muốn chuyển đổi đăng nhập game:

*

quý khách hàng chọn “Đồng ý” để xác nhận biến hóa thành công. Khối hệ thống hiển thị popup thông báo quý khách hàng đã chuyển đổi đăng nhập game thành công.

*

Bước 9: Hệ thống khắc ghi lịch sử chuyển đổi.

Khách hàng lựa chọn “Đồng ý” từ cách 8, sau đó khối hệ thống hiển thị định kỳ sử chuyển đổi đăng nhập.

*

*

Bước 10: Khách hàng vào game, đăng nhập bởi dichvu4gviettel.com.vn dichvu4gviettel.com.vn kiểm tra thông tin nhân đồ dùng đã chuyển đổi thành công.

VD: trò chơi CLOUDSONG

Sau khi đổi khác đăng nhập thành công xuất sắc từ táo bị cắn sang dichvu4gviettel.com.vn dichvu4gviettel.com.vn

quý khách log in game với thông tin tài khoản dichvu4gviettel.com.vn dichvu4gviettel.com.vn đang thực hiện biến đổi (Thấy hiển thị đúng/đủ nhân đồ dùng trong thông tin tài khoản cũ) .

*

người tiêu dùng login với kênh Appledichvu4gviettel.com.vn cất nhân đồ vật trước kia sau khi chuyển đổi thành công, ko hiển thị nhân trang bị cũ.

*